5.0.75 - Fara

piątek, 17 kwietnia 2020 19:00

Aktualizacja nr 5.0.75

Rozszerzenia:

rozszerzenieSzybki filtr

W niektórych księgach i rejestrach programu dodano funkcję szybkiego filtru. Jest to dodatkowe pole wyświetlane nad tabelą danych - po kliknięciu weń myszką można wpisać dowolny tekst - tabela będzie na bieżąco zawężana do tych wpisów, w jakich ten tekst występuje. Może to być fragment nazwiska, adres zawierający także spacje i złączenia, np: "Klonowa 22", lub "Kowalski Jan".

Jest to niezależne od tego, w jakiej kolejności dane się wyświetlają - szybki filtr pozwala na szybkie wyszukiwanie i zawężanie zakresu danych wyświetlanych w tabeli.

Szybki filtr

Szybki filtr

Szybki filtr

Szybki filtr

Jednakże dla bardzo dużej księgi zawierającej ok 3 tys. wpisów (w wersji sieciowej ok 1 tys) szybkie filtrowanie może być spowolnione !

rozszerzenieProtokoły przedmałżeńskie

W nowej wersji wprowadzono nowy wzór protokołu z rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa oraz ponad 20 załączników i dokumentów stworzonych w firmie SIGNUM-NET na podstawie formularzy opublikowanych w dekrecie KEP (uchwała 9/385/2019 z 18.11.2019, która wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.). Dokumenty te można tworzyć i drukować w księdze protokołów przedmałżeńskich. Jeśli dysponujemy programem Microsoft Word to można utworzyć zbiorczy dokument zawierający protokół oraz wybrane załączniki.

Reagowanie protokołu przedmałżeńskiego w programie FARA

Protokoły stworzone w programie FARA 5.0.75 z użyciem szablonu opracowanego w firmie SIGNUM-NET przy pomocy programu Microsoft Word można także aktualizować - wysyłać do nich uzupełnione dane osobowe z księgi - bez usuwania wpisanych już adnotacji o odpowiedzi na pytania.

Załączniki oraz inne dokumenty opublikowane w dekrecie KEP (w większości są to prośby o dyspensy) można także drukować i wypełniać związane z nimi formularze niezależnie od protokołu, klikając w ikonę dokumenty na karcie protokołu.

Dokumenty ślubne programu FARA

Dokumenty te, podobnie jak sam protokół są dostępne również w programie Drukarz.

W związku z wprowadzeniem nowych wzorów protokołów i dokumentów związanych z małżeństwem stare wzory zostały wycofane - jeśli jednak jest taka potrzeba można je w każdej chwili przywrócić. Aby nadal korzystać ze swojego własnego szablonu protokołu należy w księdze protokołów kliknąć w ikonę Dostosuj, następnie w dolnej części okienka kliknąć w łącze do uruchomienia funkcji przełączania wzoru:

Przełączanie wzoru protokołu w programie AFAR 5.0.75

W kolejnym okienku należy zaznaczyć opcję Mam własny szablon:

Własny szablon protokołu w programie FARA

Aby przywrócić wycofane wzory dokumentów (dyspensy, świadectwa ślubu, ..) należy w oknie drukowania kliknąć w ikonę Ustawienia, a następnie, w wyświetlonym okienku zaznaczyć opcję Dalej korzystaj ze starych wzorów:

Ustawienia drukowania w programie FARA

W nowej wersji programu nieco inaczej deklaruje się odpowiedzi (czy też raczej szablony odpowiedzi), który podczas tworzenia protokołu będą się do niego wpisywały automatycznie. Aby zadeklarować szablony często powtarzających się odpowiedzi i deklaracji należy ponownie kliknąć w ikonę Dostosuj w księdze protokołów,

Przełączanie wzoru protokołu w programie AFAR 5.0.75

i ponownie wywołać funkcję do operacji na wzorcu protokołu. W wyświetlonym okienku należ kliknąć w łącze "Automatyczne wpisywanie najczęstszych odpowiedzi":

Protokołu - automat

W kolejnym okienku można zapisać wzorce odpowiedzi. Wzorce te będą umieszczane w nowo redagowanych protokołach od momentu ich stworzenia.

Automat protokołu FARA 5.0

 

rozszerzenieInne rozszerzenia

 • Wprowadzono nowy algorytm sortowania numerów domów w adresach uwzględniający różne, specyficzne formy numerowania.
 • Zmodyfikowano nieznacznie wygląd okna karty rodzinnej, aby był bardziej czytelny.
 • W archiwalnej księdze zatrudnionych dodano wyświetlanie w indeksie zakresu zatrudnienia (data początkowa - data końcowa).
 • W module Intencje online w obsłudze zgłoszeń dodano możliwość osobnego zapisywania telefonu oraz emaila.
 • W księdze intencji dodano możliwość wyboru godziny z listy, jeśli korzysta się z kalendarza porządków.
 • W archiwalnej księdze intencji dodano możliwość tworzenia zestawień.
 • W księdze pochowanych dodano narodowość i obywatelstwo zmarłego oraz rozszerzono informacje związane ze składaniem prochów w urnie.
 • W ustawieniach wydruku małej karty grobu dodano opcjonalną możliwość umieszczania za nazwiskiem zmarłego słowa trumna lub urna.
 • W module Cmentarz online dodano możliwość umieszczania przy opisie zmarłego fizycznego, systemowego identyfikatora grobu w programie FARA.
 • W module eksportu danych z cmentarza na stronę WWW dodano możliwość umieszczania przy opisie zmarłego fizycznego, systemowego identyfikatora grobu w programie FARA.
 • Rozszerzono funkcję tworzenia kopi bezpieczeństwa o zapisywanie ustawień lokalnych użytkowników (kolory, itd..)
 • W księgozbiorze zasłownikowane zostały miejsce wydania oraz wydawca - oznacza to, iż dane te można wprowadzać również przez wybór z listy
 • W księdze zmarłych poprawiono błąd nie kopiowania do księgi pochowanych nazwiska kapłana w sytuacji, w której wpis w księdze pochowanych zakładany był bezpośrednio z formularza księgi zmarłych.
 • W księdze protokół dodano emaile i telefony narzeczonych. 

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.