5.0.74 - Fara

poniedziałek, 09 grudnia 2019 07:00

Aktualizacja nr 5.0.74

Rozszerzenia:

rozszerzenieCmentarz

 • Na planie cmentarza dodano możliwość oznaczenia osobnym kolorem grobów przeznaczonych do likwidacji (znacznik "do likwidacji" w księdze grobów). Można to zrobić otwierając edytor planu cmentarza i klikając w ikonę dostosuj, a następnie przechodząc na zakładkę Sygnalizacja kolorami.

  FARA - sygnalizacja kolorami grobów przeznaczonych do likwidacji

 • W księdze grobów i rejestrze opłat dodano pole na email dysponenta.
 • W rejestrze opłat dodano możliwość zapisania KP lub rachunku pogrzebowego do pliku PDF. Przy zainstalowanym programie Microsoft Outlook można utworzony plik automatycznie dołączać do wiadomości email, jako załącznik.

  FARA - zapisywanie dokumentów opłat do plików PDF

 • W dokumentach KP oraz na rachunku dodano możliwość dodania uwag z formularza wpłaty.
 • Dla dokumentu oświadczenia o likwidacji grobu dodano możliwość druku w układzie oryginału i kopii na jednej kartce. Dodano również możliwość samodzielnej edycji treści oświadczenia i jego stopki.
 • W księdze grobów oraz w księdze pochowanych dodano możliwość sortowania i szybkiego wyszukiwania wg. numeru grobu - a więc nie wg. pełnej lokalizacji, a jedynie wg. ostatniego jej członu. Jest to przydatne w sytuacjach, w których numer grobu nie jest numerem kolejnym w rzędzie/sektorze lecz numerem nadawanym w trakcie tworzenia grobu.

rozszerzenieKartoteka

 • Na karcie rodzinnej dodano pole "Rok przybycia" do ewentualnej rejestracji roku, od którego rodzina należy do parafii oraz analogicznie, w księdze archiwalnej - roku odejścia. Analogiczne rozszerzenie dodano do aplikacji mFara na iPady w nowej wersji 2.21. Obydwa pola są uwzględniane w synchronizacji danych między programem FARA dla Windows a aplikację mFara 2.21
 • W kreatorze kart osobowych dodano dodatkowe warunki porównywania danych, aby zmniejszyć możliwości założenia drugiej karty osobowej tej samej osobie.

rozszerzenieKsięga Chrztów

 • Dodano pole pozwalające oznaczyć akt jako utajniony. Metryka utajniona wyświetlana jest w spisie Chrztów szarym kolorem.
 • Dodano możliwość dodania do indeksu Księgi Chrztów wyświetlanego na ekranie dodatkowej kolumny z datą Bierzmowania oraz możliwość filtrowania na datę Bierzmowania. Aby dodać date Bierzmowania do wyświetlanego indeksu należy w księdze Ochrzczonych kliknąć w ikonę Dostosuj i zaznaczyć opcję w okienku.

  FARA - dołączanie daty Bierzmowania do indeksu księgi Chrztów

rozszerzenieKsięga intencji

 • Dodano możliwość filtrowania księgi archiwalnej.
 • Dodano pole na email Zamawiającego oraz możliwość wysyłania emaila z potwierdzeniem. Można stworzyć dowolną listę szablonów treści wiadomości i wysyłać wiadomość wg. wybieranego szablonu.

  FARA - szablony wiadomości email w księdze intencji

 • Dodano możliwość automatycznej rejestracji w księdze faktu wysłania potwierdzenia emailem bądź wydrukowania koperty. Można również filtrować księgę wg. tych kryteriów.

  FARA - rejestrowanie wysyłki potwierdzenia w księdze intencji

rozszerzenieOgólne

 • W funkcji dołączania załączników (głównie zdjęć) do wpisów w księgach dodano możliwość wyboru wielu plików naraz. Wybory wielu plików dokonuje się zaznaczając myszką kolejne pliki przy jednocześnie naciśniętym klawiszu Shift lub Control.

  FARA - dodawanie wielu plików jednocześnie

 

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.