5.0.71 - Fara

piątek, 23 listopada 2018 21:00

Aktualizacja nr 5.0.71

Rozszerzenia:

rozszerzenieRozszerzenia aplikacji do obsługi cmentarza

 • Większe możliwości sortowania, wyszukiwania i sortowania opłat cmentarnych

Filtr opłat

 • Bieżące podsumowania - raport sumujący opłaty wg. dowolnych kryteriów
 • Wprowadzenie możliwości posługiwania się rokiem wygasania dzierżawy zamiast dokładnej daty

Dostosuj księgę grobów

 • Dodanie do księgi grobów znacznika "do likwidacji" pozwalającego wyznaczyć groby przeznaczone do przekopania

rozszerzenieRozszerzenia kartoteki

 • Do karty osobowej dodano specjalny znacznik pozwalający na zaznaczenie, że osoba nie może pełnić funkcji rodzica Chrzestnego, nawet jeśli spełnia kryteria wieku i religii. Program nie będzie drukował zaświadczeń dla Chrzestnych dla takich kart osobowych

rozszerzenieRozszerzenia księgi Chrztów

 • Dodano dodatkowe pole przeznaczone na informacje poufne. Pole to jest dodatkowo chronione hasłem
 • Wprowadzono funkcje przenoszenia aktów - w sytuacji, gdy zmiana w akcie Chrztu wymaga zarchiwizowania istniejącego aktu i założenia nowego, z nowym numerem aktu

Przeniesienie aktu chrztu

rozszerzenieRaporty

 • Statystyka stanów cywilnych w ujęciu zbiorczym jak i osobno wg. płci

rozszerzenieBiblioteka

 • Rozszerzenia aplikacji do obsługi biblioteki o dodatkowe pola i możliwości filtrowania

Poprawki:

 • Poprawiono błąd w księdze ślubów i zapowiedzi - po wybraniu świadka z księgi osobowej był on wpisywany tylko na pozycję I świadka.
 • Poprawiono numerowanie stron w funkcji drukowania rejestrów inwentarza
 • Poprawiono druk zawiadomienia o zawarciu małżeństwa usuwając literówkę

 

 

 

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.