5.0.70 - Fara

sobota, 23 czerwca 2018 21:00

Aktualizacja nr 5.0.70

Rozszerzenia:

rozszerzenieZbiorcza historia drukowania w programie FARA 5.0

W aplikacji RODO dodano zbiorczy widok historii drukowania dokumentów (niezależny od dziennika korespondencji i pełniący nieco inną funkcję)

rozszerzenieKatecheza indywidualna

W części Varia programu dodano nową aplikację do ewidencji uczestników katechez indywidualnych.

rozszerzenieZWIĘKSZONY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA DLA DANYCH BARDZO WRAŻLIWYCH

Zmieniona została obsługa danych takich jak PESEL czy numery dowodów osobistych. Dane te bardzo rzadko są rejestrowane w bazie danych, nie mniej jednak zmieniono zasady dostępu do tych pól. Dane takie stają się dostępne dopiero po kliknięciu w nową ikonę "inne" w formularzu i potwierdzeniu jego otwarcia hasłem.

Ponadto użytkownikowi mającemu prawdo dostępu do kartoteki, ksiąg małżeńskich czy księgi grobów trzeba dodatkowo nadać osobny przywilej dostępu do danych bardzo wrażliwych. Bez niego użytkownik ten nie będzie ich widział. Nie zostaną także wydrukowane, jeśli drukował będzie użytkownik nie mający praw dostępu do tych informacji.

rozszerzenieKSIĘGA ZMARŁYCH

Dodano możliwość wydrukowania rozpiski pogrzebu.

rozszerzenieCMENTARZ

Poszerzono księgę pochowanych o informację o parafii, w której odbył się pogrzeb.

 

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.