5.0.69 (RODO i inne rozszerzenia) - Fara

środa, 16 maja 2018 23:00

Aktualizacja nr 5.0.69 (RODO i inne rozszerzenia)

Rozszerzenia:

rozszerzenieRODO - raporty ochrony danych gromadzonych w programie FARA 5.0

Do programu dodano możliwość wydrukowania raportu ochrony danych osobowych z poziomu karty osobowej oraz z poziomu karty grobu (dla dysponenta - nie zawsze jest to powiązane z kartą osobową. Dla każdej osoby oraz dysponenta grobu można także rejestrować fakt udostępniania danych (o ile jest to w danej sytuacji wymagane), a także rejestrować zgłoszone żądania zmian oraz inne wpisy dotyczące RODO.

rozszerzenieRODO - rejestry operacji dla danych w programie oraz innych (papierowych)

W części Narzędzia programu dodano funkcję obsługi rejestrów RODO. W programie można rejestrować fakty udostępniania danych, ewidencjonowania zgłaszanych żądań zmian (protestów) oraz innych wpisów. Operacje związane z ochroną danych elektronicznych w programie FARA można rejestrować bezpośrednio na karcie osobowej (oraz na karcie dysponenta grobu). Operacje związane z innymi danymi można rejestrować ręcznie przy pomocy funkcji RODO.

rozszerzenieCMENTARZ

  • W rejestrze opłat cmentarnych wprowadzono możliwość oznaczania, że opłata została uregulowana bez wpisywania kwoty.
  • W rozpisce pogrzebu dodano adnotację URNA, jeśli zamiast trumny jest urna.
  • Dodano wyświetlanie na liście osób pochowanych w grobie także informacji z księgi archiwalnej.
  • Dodano opcję określania, jak program ma wyliczać datę wygasania grobu (w odniesieniu do ostatniego dnia okresu dzierżawy, czy pierwszego dnia po upływie tego okresu).

rozszerzenieKARTOTEKA

  • Na liście rodzin rozszerzono wyświetlanie informacji o kolędach na ostatnie 4 lata.

rozszerzenieRAPORTY

  • W raporcie z wykazem mieszkań dodano opcję dodatkowego umieszczania liczby rodzin na danej ulicy.

rozszerzenieINTENCJE

  • Jeśli osoba ma w kartotece inne nazwisko niż w księdze (np. po mężu) jest to sygnalizowane w nagłówku formularza księgi.

rozszerzeniePRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚW.

  • Dodano znacznik informujący o tym, iż dziecko przystąpi do Komunii w innej parafii z możliwością jej wskazania.

rozszerzenieINTENCJE

  • Dodano możliwość rejestrowania w księdze intencji wydarzeń innych niż msze odprawiane przez kapłanów.
  • Dodano możliwość wprowadzania kwot ofiar (stypendiów) bez groszy.

 

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.