5.0.68 - Fara

środa, 21 lutego 2018 23:00

Aktualizacja nr 5.0.68

Rozszerzenia:

rozszerzenieINTENCJE ONLINE

 • Do programu dodano moduł o nazwie Intencje online. Jest to narzędzie dla programistów stron WWW służące do automatycznej synchronizacji danych dotyczących intencji na serwerze WWW informacjami z księgi intencji w programie FARA.
 • Tylko podstawowe informacje (data, godzina, treść) są wysyłane na serwer WWW.
 • Po zaprogramowaniu funkcja działa bezobsługowo ! - każda zmiana danych w księdze intencji powoduje automatyczne wysłanie zmodyfikowanych informacji do serwera WWW - baza na stronie WWW aktualizuje się sama i nie trzeba wywoływać żadnych dodatkowych funkcji eksportujących.
 • Dodatkowo można włączyć moduł przyjmowania zgłoszeń z formularza na stronie WWW. Zgłoszenia automatycznie przyjmowane sa przez program FARA i umieszczane w osobnym rejestrze zgłoszonych intencji, gdzie można je potwierdzić lub odrzucić.
 • Dokumentacje techniczne narzędzia dostępne są tutaj >>

FARA: intencje-online

rozszerzenieOFIARODAWCY

 • W księdze ofiarodawców, na zakładce Wpłaty dodano funkcję seryjnego wpisywania ofiar. Służy do tego specjalny arkusz, w którym można szybko wpisać serię ofiar i zapisać je w księdze ofiar.

FARA: Arkusz do seryjnego wpisywania ofiar

rozszerzeniePOMOC CHARYTATYWNA

 • Wprowadzono podział na księgę główną i archiwalną, podobnie jak w księdze ofiaarodawców.

rozszerzenieCMENTARZ

 • Cennik - w indeksie składników opłat dodano możliwość przypisania do każdego składnika sugerowanej ceny. Wybierając rodzaj opłaty sugerowane ceny wpiszą się formularza opłaty, ale oczywiście można je tam zmienić.

FARA: Cennik usług na cmentarzu

FARA: Uzupełnianie opłaty danymi z cennika

 • Dodano alternatywną wersję rachunku szczegółowego (pogrzebowego) w postaci druku oryginału i kopii na osobnych kartkach A4 - druk ten ma większe litery.

FARA - wybór formy rachunku szczegółowego

 • Do księgi pochowanych dodano możliwość wydrukowania zaświadczenia do ZUS z ręcznym wpisaniem kwoty
 • Do wydruku rozpiski dla grabarza dodano informację o parafii zmarłego.

rozszerzenieKARTOTEKA

 • Na karcie rodzinnej dodano znacznik Pustostan, pozwalający oznaczyć pustostany pod konkretnymi adresami .

rozszerzenieKSIĘGA CHRZTÓW

 • Dodano datę i godzinę nauk z możliwością filtrowania na zakres tych dat.

rozszerzenieCHRZTY, KOMUNIE, BIERZMOWANIA.

 • Jeśli osoba ma w kartotece inne nazwisko niż w księdze (np. po mężu) jest to sygnalizowane w nagłówku formularza księgi.

rozszerzeniePRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚW.

 • Dodano znacznik informujący o tym, iż dziecko przystąpi do Komunii w innej parafii z możliwością jej wskazania.

rozszerzenieINTENCJE

 • Dodano możliwość filtrowania na fragment adresu Zamawiającego lub na cały adres.
 • Dodano funkcję wzmożonej kontroli pozwalającej na zablokowanie możliwości wpisania intencji bez daty przyjęcia, kwoty ofiary, czy odprawiającego. W przypadku zablokowania możliwości zapisania intencji bez podanej kwoty stypendium w formularzu pojawia się jednak dodatkowy znacznik, pozwalający explicite zaznaczyć, iż do danej intencji nie ma ofiary.

rozszerzenieOGÓLNE

 

 • Rozszerzono obsługę prefiksów przed nazwiskami, nazwami w książkach adresowych, korespondencji oraz przy druku koperty podczas rejestrowania wydruku dokumentu w dzienniku korespondencji.
 • Zmodyfikowano formatowanie pól do wprowadzania wartości pieniężnych, aby ułatwić ich wpisywanie.
 • Usunięto błąd, który nie pozwalał na seryjny wydruk kopert z rejestru grupy parafialnej.
 • Poprawiono kilka literówek w kalendarzu.

 

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.