5.0.67 - Fara

piątek, 22 września 2017 12:00

Aktualizacja nr 5.0.67

Rozszerzenia:

rozszerzenieCMENTARZ ONLINE

 • Do programu dodano moduł o nazwie Cmentarz online. Jest to narzędzie dla programistów stron WWW służące do automatycznej synchronizacji danych dotyczących cmentarza na serwerze WWW informacjami z bazy cmentarnej w programie FARA.
 • Tylko podstawowe informacje (lokalizacja grobu, nazwisko, imię, data urodzenia, data śmierci, okres zastrzeżenia miejsca) są wysyłane na serwer WWW.
 • Po zaprogramowaniu funkcja działa bezobsługowo ! - każda zmiana danych w księdze grobów lub pochowanych powoduje automatyczne wysłanie zmodyfikowanych informacji do serwera WWW - baza na stronie WWW aktualizuje się sama i nie trzeba wywoływać żadnych dodatkowych funkcji eksportujących.
 • Dokumentacje techniczne narzędzia dostępne są tutaj >>

FARA: cmentarz-online

rozszerzenieCMENTARZ

 • Na planie cmentarza dodano opcję pozwalającą na wyświetlanie w etykiecie pod numerem grobu tylko ostatniego członu z lokalizacji.

FARA: Etykiety na planie cmentarza

 

 • W księdze pochowanych dodano funkcję pozwalająca na przeniesienie wpisu do księgi pochowanych innego cmentarza. Jest to przydatne, gdy w administracji parafii jest więcej niż 1 cmentarz (np. stary i nowy) i ma miejsce ekshumacja z jednego miejsca na inne między tymi dwoma cmentarzami.

FARA: Przenoszenie między księgami pochowanych

 • W wydruku zestawienia opłat cmentarnych dodano imię i nazwisko oraz daty ur. i śmierci zmarłego, którego dotyczy opłata. Ponadto dla wpłat jednorazowych (nie okresowych) nie jest drukowany okres ważności opłaty.
 • Wydruk rozpiski do pogrzebu został poszerzony o dodatkowe informacje o stanie cywilnym i przeżytych latach w małżeństwie. Ponadto w części dla grabarza dodano informację o rodzaju grobu/miejsca
 • W księdze pochowanych dodano osobny wydruk z rozpiską dla grabarza zawierający zdjęcia grobu/miejsca.

rozszerzenieINTENCJE

 • Dodano szablon wydruku o nazwie Księga intencji (2). Jest on podobny do szablonu "Księga intencji", ale ma nieco inny układ i nieco inne pola drukowane.
 • W ustawieniach wydruku Gablota dodano możliwość oznaczenia, czy w przypadku większej liczby kościołów wydruk ma być tworzony tylko dla wybranego kościoła, czy też zbiorczo dla wszystkich naraz.

FARA: Ustawienia wydruku do gabloty

rozszerzenieKSIĘGA OFIARODAWCÓW

 • Dodano nowy raport pokazujący liczby składanych ofiar w porównaniu z liczbami rodzin w kartotece parafialnej w odniesieniu do miejscowości, dzielnicy lub ulicy.

rozszerzenieKSIĘGA CHRZTÓW

 • Pryz zakładaniu nowego wpisu dane d/t ślubu z karty rodzinnej (jeśli są) bądź z karty osobowej są automatycznie wpisywane do adnotacji w nowo tworzonym wpisie w księdze chrztów. Należy jednak pamiętać o zweryfikowaniu adnotacji po założeniu wpisu.
 • W wersji dla parafii archidiecezji lubelskiej wprowadzono wydruk formularza nr 35.

rozszerzenieKARTOTEKA.

 • W ustawieniach kartoteki parafialnej dodano możliwość ustawienia daty, po której ma się "przewijać" informacja o przyjmowaniu kolędy wyświetlana w tabeli z rodzinami.

FARA: Przeiwjanie informacji o kolędzie

 • Na wydruku listy rodzin dodano informację o przyjmowaniu kolędy w ostatnich 3 latach.

rozszerzenieŚLUBY

 • Na wydrukach ne temere drukowanych z poziomu programu Drukarz dodano etykiety przed numerem aktu i protokołu.

rozszerzenieOGÓLNE

 • W funkcji tworzenia kopii bezpieczeństwa bazy danych (archiwizacji) dodano możliwość automatycznego wysyłania kopii bezpieczeństwa na serwer FTP.

FARA: backup

 • funkcję automatycznego tworzenia kopii bezpieczeństwa dodano także do wersji sieciowej.
 • Obok listy wyboru klucza sortowania w tabelach dodano ikonę umożliwiająca zmianę kierunku sortowania (malejąco/rosnąco)

FARA: Kierunek sortowania w tabelach

 • Jeśli jakieś okno programu zostało zamknięte w postaci zminimalizowanej to obecnie otwierane będzie w pozycji normalnej, a nie zminimalizowanej.

 

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.