5.0.66 - Fara

sobota, 11 lutego 2017 22:30

Aktualizacja nr 5.0.66

Rozszerzenia:

rozszerzenieFILTROWANIE

 • Wprowadzono możliwość zakładania filtru na puste pola, np. wyszukanie wszystkich kart, na których nie jest wypełnione pole "czy żyje", itp.

rozszerzenieINTENCJE

 • Do funkcji seryjnego wpisywania intencji Ad-hoc i z kalendarza porządków dodano możliwość opcjonalnego określenia treści intencji, jej typu oraz odprawiającego.
 • Funkcje archiwizacji i seryjnego kasowania ignorują teraz wpisy, w których nie wpisano daty.

rozszerzenieKSIĘGA OFIARODAWCÓW

 • Dodano możliwość wiązania wpisów w księdze z kartami osobowymi.
 • Dla zaawansowanych użytkowników dodano program umożliwiający szybkie i seryjne wpisywanie ofiar pomocą arkusza EXCEL (w części DODATKI w księdze ofiarodawców).
 • Wprowadzono synchronizację adresów w kartotece osobowej i rodzinnej z księgą ofiarodawców.
 • Dodano znacznik typu adresu pozwalający zaznaczyć, że adres jest w Wielkiej Brytanii. Jest to uwzględniane przy formatowaniu adresu dla potrzeb funkcji drukujących koperty i etykiety adresowe.
 • W wersji dla parafii w Wielkiej Brytanii dodano obsługę GIFT AID.Podręcznik korzystania z dodatku GIFT AID można pobrać stąd: http://signum-net.pl/dokumentacje/fara/fara_gift_aid.pdf. Materiały filmowe można znaleźć w You Tube na kanale https://www.youtube.com/channel/UC8aCSao8hxOUiXNE3HGjbQw

rozszerzenieKSIĘGA ZMARŁYCH

 • Dodano funkcję eksportu wybranych informacji na stronę WWW (podobnie jak dla intencji czy zapowiedzi).
 • Dodano więcej słów kluczowych w e-nekrologu.

rozszerzenieKSIĘGA FINANSOWA

 • Dodano nowy wydruk księgi w postaci stosowanej od 2017 roku w diecezji kieleckiej

rozszerzenieKSIĘGA CHRZTÓW

 • Dodano miejsce urodzenia rodziców chrzestnych.

rozszerzenieKARTOTEKA.

 • Słowa kluczowe edytora wzorów dokumentów - rozszerzono słowo $o( umożliwiając wpisywanie zakresu lat, np: $o(2010-2016,budowa).

rozszerzenieRAPORTY

 • Dodano raport częstości nazwisk pokazujący jak często dane nazwiska wystepują na terenie parafii.

rozszerzenieŚLUBY, ZAPOWIEDZI, PROTOKOŁY

 • W wersji brytyjskiej rozszerzono o dodatkowe informacje dotyczące rejestracji narzeczonych.

rozszerzenieSZKOŁY

 • W wersji brytyjskiej dodano moduł applications służący do ewidencji aplikacji.

Korekty:

korektaINTENCJE

 • Dla wpisu o niekreślonej dacie nie wyświetla się żadna nazwa dnia tygodnia (dotychczas wyświetlała się sobota).
 • Na zakładce zbiorowe nie są wyświetlane intencje zarchiwizowane (dotychczas były wyświetlane.)
 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.