5.0.65 - Fara

czwartek, 10 listopada 2016 22:30

Aktualizacja nr 5.0.65

Rozszerzenia:

rozszerzenieSYNCHRONIZACJA Z iPADEM

 • Nowy mechanizm synchronizacji, dzięki któremu wczytywanie danych na iPadzie jest wielokrotnie szybsze niż dotychczas.
 • Nowa wersja programu wymaga także nowej wersji o numerze 2.15 aplikacji mFara na iPady.

rozszerzenieINTENCJE

 • Dużo bardziej przejrzysta i czytelniejsza wyszukiwarka wolnych terminów.
 • Druki potwierdzenia na formacie A5 w poziomie i w pionie

rozszerzenieKARTOTEKA - OFIARY

2 dodatkowe programy do seryjnego wpisywania ofiar dostępne w części DODATKI w kartotece parafialnej:

Pierwszy program "Ofiary - wpis seryjny" pozwala do zaznaczonych kartotek wpisać ofiarę w jednej kwocie na ten sam cel. Jest to przydatne w przypadku, gdy jest wiele ofiar złożonych w tej samej kwocie

Drugi program "Ofiary - aktualizacja przez excel'a" jest przeznaczony dla bardziej zaawansowanych użytkowników posługujących się często programem Microsoft Excel. Program ten pozwala nw utworzenie arkusza EXCEL z danymi z kartoteki oraz kolumną na kwotę ofiary, do której można wpisywać ofiary dla kolejnych kartotek. Po zakończeniu i zapisaniu arkusza można go wczytać do programu FARA - kartoteki i księga ofiarodawców zostaną wówczas zaktualizowane danymi z arkusza.

rozszerzenieKARTOTEKA

 • Dodano dodatkowe rubryki związane z emigracją.
 • Dodano rubrykę na nazwisko rodowe ojca zarówno na karcie osobowej jak i w innych rejestrach programu.
 • W wydruku kartoteki wg. wzoru "Kartoteka (a)" dodano w jej ustawieniach możliwość włączenia drukowania w prawym, górnym rogu numeru kartoteki.

rozszerzenieCMENTARZ

 • Zmiana znaczenia ikon zegarów w księdze grobów - teraz kliknięcie w jedną z 3 ikon zegara zakłada filtr i wyświetla tylko groby przedawnione/przedawniające się, a nie zaznacza je.

 • Zmiana sposobu wyświetlania grobów w tabeli - teraz wyświetlany jest pełny opis grobu.
 • Opłaty - dla każdego rodzaju opłaty można określić, czy jest wpłatą jednorazową czy okresową.
 • Ulepszony wybór grobu z listy z księgi grobów na karcie pochowanego.
 • Druk małej karty grobu - większe możliwości konfiguracji i oznaczania urny.
 • Przenoszenie zmarłego do archiwum - możliwość zapamiętania dysponenta miejsca w dniu archiwizacji i skopiowania zdjęcia z księgi grobów.

rozszerzeniePLAN CMENTARZA

 • Większa dokładność detekcji położenia myszki dla symboli leżących bardzo blisko siebie.
 • Większa dokładność połączeń przy eksporcie planu do pliku graficznego, gdy powstaje więcej obrazów przylegających do siebie.

rozszerzeniePRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚW.

 • Rozszerzenie danych rodziców.
 • Dodanie opiekuna dla każdego dziecka.
 • Możliwość seryjnego wysyłania maili do rodziców.
 • W arkuszu roku dodano możliwość zamiany pól zaznaczeń na funkcję wpisywania plusów/minusów.

rozszerzeniePRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA

 • Rozszerzenie danych rodziców.
 • Dodanie opiekuna dla każdego dziecka.
 • Możliwość seryjnego wysyłania maili do rodziców oraz do młodzieży.

rozszerzenieDRUKARZ, ZAPOWIEDZI, PROTOKOŁY

 • Możliwość wydruku licencji w wersji polsko-łacińskiej.

rozszerzenieKSIĘGA FINANSOWA W CZĘŚCI DLA PARAFII DIECEZJI PRZEMYSKIEJ

 • Do wydruku miesiąca dodano na ostatniej stronie ramkę z podsumowaniem.

rozszerzenieKSIĘGA CHRZTÓW

 • Możliwość konfiguracji wydruku rocznika księgi w stylu okienkowym - opcjonalnie można do niego dołączyć adresy.

rozszerzenieSYNCHRONIZATOR Z ODDALONYM KOMPUTEREM

 • Dodano nowe mechanizmy porównywania kart osobowych, mające za zadanie stwierdzić, czy dana karta jest już w bazie danych czy nie. Synchronizator jest teraz dużo bardziej dokładny przy analizie kart z niepełnymi datami urodzenia lub z brakiem dat urodzenia.

Korekty:

korektaZAPOWIEDZI

 • Poprawiono niewłaściwy komunikat o nieważnej dacie dla ślubu konkordatowego, który wyświetlał się także dla innych rodzajów ślubu.
 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.