5.0.62 - Fara

poniedziałek, 25 stycznia 2016 07:00

Aktualizacja nr 5.0.62

Rozszerzenia:

rozszerzenieFILTROWANIE DANYCH

 • W formularzach filtrów, dla dat dodano możliwość wpisania daty w postaci dd/mm/----, np. zapis: 20/05/---- oznacza, 20 maja każdego roku.

rozszerzenieKARTOTEKA

 • W funkcji dodatki dodano opcje KOREKTA, która pozwala na wpisanie informacji o tym, iż osoba nie należy do parafii na tych kartach osobowych, które nie są "wpięte" do żadnych kartotek (kart rodzinnych)

rozszerzenieKARTOTEKA I OFIARNOŚĆ

 • Na karcie wpłaty ofiary złożonej przez rodzinę dodano możliwość seryjnego wpisania ofiary za kilka lat.

rozszerzenieSTATYSTYKA SAKRAMENTÓW

 • Kolumnę pogrzeby rozbito na 2 kolumny:
  • pierwsza określa nie tyle pogrzeby, co zgony - tworzona jest na podstawie dat śmierci,
  • druga tworzona jest stricte na podstawie daty pogrzebu.

Ta funkcja ma znaczenie, gdy mamy dużo pogrzebów po ekshumacjach i ponownych pogrzebach wiele lat po śmierci.

rozszerzenieCMENTARZ

 • Wprowadzono alternatywne drukowanie dla każdej wpłaty dokumentu KP lub szczegółowego rachunku pogrzebowego. Rodzaj dokumentu można określić osobno dla każdego rodzaju wpłaty przy pomocy programu Składniki opłat w części Cmentarz programu.
 • Wprowadzono możliwość drukowania i wyświetlania numeru KP i rachunku pogrzebowego z numerem miesiąca, np: KP 234/9/2016.
 • Wprowadzono możliwość określenia, czy dokumenty KP/RP mają być drukowane z datą bieżącą czy z datą wniesienia opłaty.
 • Nowa wersja zestawienia wpłat pozwala usunąć z wydruku pełne treści KP, które w tym przypadku nie zawsze są potrzebne.
 • Na karcie pochowanego dodano nowe pola związane ze zgłoszeniem śmierci w dniu, w którym nie można było jej zgłosić w USC (nowe rozporządzenie MSWiA w sprawie prowadzenia ewidencji cmentarnej).

rozszerzeniePLAN CMENTARZA

 • Dodano możliwość sformatowania etykiet pod symbolami grobów - można teraz określić ich czcionkę, wielkość, styl, kolor i szerokość.

rozszerzenieFINANSE

 • Dodano nowy szablon wydruku księgi "Księga - wzór 2".

Poprawki:

poprawkaPLAN CMENTARZA:

 • Usunięto błąd nie pozwalający na wybranie innego niż domyślny kształtu przy seryjnym dodawaniu grobów do planu.

Korekty:

korektaINTENCJE

 • Przyspieszono proces automatycznego ustawiania się na bieżącej dacie po otwarciu księgi, który w bardzo dużych bazach danych był spowolniony.
 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.