5.0.61 - Fara

poniedziałek, 30 listopada 2015 16:00

Aktualizacja nr 5.0.61

Rozszerzenia:

rozszerzenieOFIARNOŚĆ

 • Na karcie wpłaty dodano możliwość przejścia do edycji danych ofiarodawcy.
 • W zaawansowanej kwerendzie do księgi ofiarodawców dodano możliwość otwarcia karty ofiarodawcy do edycji bezpośrednio z listy wyników

rozszerzeniePLAN CMENTARZA

 • Dodano możliwość określenia odrębnego koloru dla miejsc pustych, ale zarezerwowanych. Pozwala to odróżnić na planie miejsca puste - wolne, od miejsc pustych, ale zarezerwowanych.

rozszerzenieKARTOTEKA

 • W funkcji kolęda dodano możliwość seryjnego wpisania informacji o nie odwiedzaniu rodzin, które nie przyjmowały kolędy przez ostatnich kilka lat

rozszerzenieINTENCJE

 • Dodano zaawansowaną opcję widoku pozwalającą na włączenie ikony szybkiego wyszukiwania najbliższego wolnego terminu. Mechanizm włącza się:
  • klikając w księdze intencji w ikonę zarządzaj,
  • następnie klikając w przycisk dostosuj,
  • na zakładce widok okna ustawień widnieje dodatkowa opcja włączająca lub wyłączająca ten mechanizm.

Po włączeniu mechanizmu w na pasku ikon księgi intencji pojawia się ikona najbliższy.

rozszerzenieOSOBY

 • W kreatorze osoby dodano sprawdzanie, czy karta osobowa o wpisanych danych (nazwisko, imię, data urodzenia) została już wcześniej założona.

Poprawki:

poprawkaPOGRZEB:

 • Usunięto błąd w funkcji rejestracji pogrzebu, który w niektórych sytuacjach powodował, że opcja przepisywania danych płatnika do karty grobu jako nowego dzierżawcy nie działała.

Korekty:

korektaPLAN CMENTARZA

 • Znacznie przyspieszono procedurę zapisu danych do bazy.

Kosmetyka:

kosmetykaPLAN CMENTARZA

 • Zmodyfikowano wielkość czerwonej ramki, która obrysowuje kształt zaznaczonego grobu. Ramka dostosowuje się do wielkości kształtu.
 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.