5.0.60 - Fara

sobota, 31 października 2015 16:00

Aktualizacja nr 5.0.60

Rozszerzenia:

rozszerzenieSYNCHRONIZACJA Z IPADEM

Trasy kolędowe na iPadzieFunkcja eksportu danych do iPada została poszerzona o eksport tras kolędowych. W programie mFara na iPadzie zaktualizowanym do wersji 2.13 lub nowszej można przeglądać trasy kolędowe, zliczać rodziny przy trasach oraz filtrować kartotekę na daną trasę - nie można natomiast na iPadzie edytować definicji tras kolędowych.

Przeglądarka tras kolędowych na iPadzie zawiera 2 specjalne kolumny:

niebieska - pokazuje liczbę rodzin, przy każdej trasie. Stuknięcie palcem w tę liczbę otworzy księgę rodzin, ale wyświetlając tylko kartoteki z wybranej trasy.

pomarańczowa - stuknięcie palcem w tej kolumnie wyświetli informacje o tym, jakie adresy należą do tej trasy

adresy na trasie kolędowej

 

Również w księdze rodzin dodana została nowa ikona pozwalająca przełączać widok księgi na kolejne trasy.

rozszerzenieZAPOWIEDZI

Dla zachowania zgodności z księgą protokołów i księgą ślubów w księdze zapowiedzi dodano rodzaj związku (konkordatowy, itd.). Dane te kopiują się przy ewentualnym zakładaniu wpisu w księdze ślubów z poziomu księgi zapowiedzi. W klasycznej księdze nie ma tych informacji i nie trzeba ich wypełniać. Mają one charakter tylko porządkowy.

rozszerzenieOFIARODAWCY

Dodano klucz sortowania wg. ulicy (tak, jak w kartotece). Ponadto w funkcji DOSTOSUJ dodano możliwość zsynchronizowania nazwisk i adresów na kartach ofiarodawców powiązanych z kartami rodzinnymi.

Synchronizacja ksiąg

rozszerzenieKSIĘGA ZMARŁYCH

Dodano 3 specyficzne pola na datę, godzinę i ewentualnie kościół związane z mszą po pogrzebie. Dane te mogą być również umieszczane w e-nekrologu.

rozszerzenieCMENTARZ

  • Dodano możliwość umieszczenia daty wydrukowania w stopce karty grobu - można tę właściwość jednak wyłączyć w funkcji "Dostosuj ten szablon".
  • Dodano możliwość umieszczania w treści KP oraz na rachunku pogrzebowym nazwy cmentarza. Opcję tę można włączyć lub wyłączyć w funkcji DOSTOSUJ na karcie opłaty cmentarnej. Domyślnie jest ona włączona.
  • Dodano wydruk zezwolenia na dochowanie zmarłego w istniejącym grobie.
  • Dodano wydruk zezwolenia na wymurowanie grobu ziemnego.

rozszerzenieFINANSE

Dodano dodatkowe pole z cechą przychodu lub wydatku (niezależnie od pól z ogólnym i szczegółowym rodzajem). Pole to można też umieszczać w zestawieniach.

rozszerzenieDROPBOX

Określany w ustawieniach programu folder Dropboxa (dla synchronizacji z iPadem) może być teraz określany osobno dla każdego z użytkowników programu.

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.