5.0.59 - Fara

wtorek, 29 września 2015 10:00

Aktualizacja nr 5.0.59

Rozszerzenia:

rozszerzenieFARA-TCM - WTYCZKA POZWALAJĄCA ZEWNĘTRZNYM PROGRAM NA BIEŻĄCY ODCZYT PODSTAWOWYCH INFORMACJI Z KSIĄG CMENTARNYCH

Program FARA nie udostępnia zawartości bazy danych innym aplikacjom – dane te są zaszyfrowane i możliwe do odczytu tylko przez program FARA. Z tego względu utworzona została wtyczka o nazwie FARA-TCM, której zasada polega na prowadzeniu przez program FARA równolegle drugiej, niezaszyfrowanej bazy danych zawierającej:

 • lokalizację grobów,
 • datę rozpoczęcia dzierżawy,
 • okres dzierżawy (w latach),
 • Informacje o osobach pochowanych obejmujące:
  • imię,
  • nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • datę śmierci,
 • lokalizacje i nazwy plików z załączonymi do księgi grobów zdjęciami


Baza ta jest aktualizowana przez program FARA synchronicznie w trakcie pracy programu – każda zmiana danych w głównej bazie programu powoduje natychmiastową aktualizację nieszyfrowanej bazy zewnętrznej.

Baza ta może zostać wykorzystana przez zewnętrzne programy innych firm - głównie tworzących mapy cmentarzy.

Pełna dokumentacja techniczna tej bazy dla zewnętrznych producentów dostępna jest tutaj: http://www.dokumentacja.fara.pl/fara_tcm.pdf

rozszerzenieE-NEKROLOG

E-nekrolog programu FARA pobiera dane z księgi zmarłych i tworzy z nich nekrolog bazując na szablonie. Nekrolog zawiera treść i wpisane w nią dane – jednak ze względu na specyfikę języka polskiego (np. formy osobowe i odmianę imion czy nazw miejscowości) jego zawartość wymaga jeszcze dalszej korekty !

Z tego względu po stworzeniu jest on wyświetlany użytkownikowi w prostym edytorze, w którym można go jeszcze przeredagować i uzupełnić.

Redagowanie nekrologu w programie FARA

Zredagowany ostatecznie nekrolog można wysłać na serwer WWW, gdzie zostanie odebrany przez stworzony przez autora strony skrypt i umieszczony we właściwym miejscu strony WWW lub jej bazy danych. Jeśli to nie jest możliwe to w ostateczności zredagowany nekrolog można kopiować przez schowek i umieszczać samodzielnie na stronie, jeśli użytkownik posiada dostęp do panelu edycyjnego swojej strony.

rozszerzenieCMENTARZ

 • Dodano (na ikonie podsumowania) nowy raport Podsumowanie ogólne.
 • Dodano kraj dysponenta grobu w księdze grobów.
 • Wprowadzono duże, pogrubione litery i (o ile to możliwe) większe czcionki dla treści na wydrukach KP.

rozszerzenieZDJĘCIA I ZAŁĄCZNIKI

Dodano możliwość podpinania do programu zdjęć nie tylko z dysku komputera (jak dotychczas), ale także przez podanie adresu URL

rozszerzenieODWIEDZINY CHORYCH

Zwiększono możliwości filtrowania na daty wizyt oraz sakramenty. Do ogólnej statystyki sakramentów dostępnej w części Animarum dodano również liczbę chorych, którym udzielono namaszczenia

rozszerzenieINTENCJE

 • Dodano możliwość wyświetlania w tabeli uwag.
 • Powiększono pole z szybką wyszukiwarką wg. daty

rozszerzeniePRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚW.

 • Dodano pole "Zgoda z parafii"

rozszerzenieKSIĘGA KAZAŃ

 • Dodano do programu księgę wygłoszonych kazań z możliwością jej drukowania, filtrowania oraz tagowania.

Korekty:

korektaPLAN CMENTARZA

 • Zmodyfikowano technologię uzyskując znaczne przyspieszenie ładowania planu i mniejszą zajętość pamięci.
 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.