5.0.54 - Fara

sobota, 28 lutego 2015 18:00

Aktualizacja nr 5.0.54

Rozszerzenia:

rozszerzenieFORMULARZ KONKORDATOWY

  • Nowy wzór formularza obowiązujący od 1 marca 2015 r.,
  • Weryfikacja daty zezwolenia i daty ślubu w księgach protokołów, zapowiedzi i ślubów uwzględnia nowe przepisy dotyczące ważności formularza

rozszerzenieKSIĘGA CHRZTÓW

  • Dodano możliwość sortowania i filtrowania księgi wg. dat urodzenia.

rozszerzenieINTENCJE

  • W ustawieniach funkcji eksportu na stronę WWW dodano możliwość określenia wyrównywania śródtytułów z datą.
 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.