5.0.53 - Fara

sobota, 14 lutego 2015 16:00

Aktualizacja nr 5.0.53

Rozszerzenia:

rozszerzenieKSIĘGA ŚLUBÓW, KSIĘGA PROTOKOŁÓW

 • Dodano dodatkowe pola związane sanatio in radice,

rozszerzenieINTENCJE

 • Dodano pole z typem intencji i zmodyfikowano wygląd formularza księgi na czytelniejszy i bardziej przejrzysty.
 • Dodano możliwość automatycznego drukowania potwierdzenia przyjęcia. Aby włączyć funkcję automatycznych potwierdzeń należy w księdze intencji kliknąć w ikonę zarządzaj, a następnie w przycisk uruchom w ramce dostosuj. Następnie, w wyświetlonym oknie ustawień na zakładce automatyczne potwierdzenia można włączyć funkcję oraz określić szablon, liczbę kopii i metodą druku (z pytaniem/bez pytania).

  FARA - automatyczne potwierdzenia w księdze intencji

 • Dodano możliwość włączenia naprzemiennych kolorów tła w tabeli z intencjami - inny kolor na poniedziałki, środy, piątki, a inny na wtorki, czwartki, soboty. Przy dużej liczbie intencji powoduje to, iż tabela staje się bardziej czytelna i przejrzysta. Aby zmienić ustawienia kolorów należ w księdze intencji kliknąć w ikonę zarządzaj, a następnie w przycisk uruchom w ramce dostosuj i przejść na zakładkę kolory.

  FARA - naprzemienne kolory w księdze intencji

 • Dodano funkcję pozwalająca na powiązanie księży odprawiających z użytkownikami programu i możliwość automatycznego wstawiania do księgi odprawiającego na podstawie danych logowania do programu. Aby włączyć tę funkcję należy w księdze intencji kliknąć w ikonę zarządzaj, a następnie w przycisk uruchom w ramce dostosuj i przejść na zakładkę bardzo zaawansowane.

  FARA - powiązania w księdze intencji

 • Dodano zaawansowane opcje synchronizowania daty przyjęcia z modyfikacjami danych w intencji - przeznaczone dla dużych parafii - funkcja bardzo zaawansowane. Aby włączyć i dostosować tę funkcję należy w księdze intencji kliknąć w ikonę zarządzaj, a następnie w przycisk uruchom w ramce dostosuj i przejść na zakładkę automatyczne przyjmowanie.

  FARA - automatyczne przyjmowanie w księdze intencji

 • Dodano możliwość wyświetlania w księdze intencji dodatkowych kolumn z typem intencji oraz innych. Aby włączyć wyświetlanie dodatkowych pól należy w księdze intencji kliknąć w ikonę zarządzaj, a następnie w przycisk uruchom w ramce dostosuj i przejść na zakładkę widok.

  FARA - zaawansowany widok w księdze intencji

 • W wydruku listy intencji na ambonę dodano opcjonalną możliwość wstawiania także nazwiska odprawiającego.
 • Dodano raport pozwalający obliczyć liczbę intencji w podziale na przyjmujących i typ intencji.

rozszerzenieKORESPONDENCJE

 • Dodano 4 stronę formularza i kilka dodatkowych pól, których znaczenie można nadać samemu.

rozszerzenieCMENTARZ

 • W księdze grobów dodano pola pozwalające określić wykonawcę nagrobka oraz otoczenia grobu. Dane te umieszczane są na wydrukach zezwoleń.
 • W księdze grobów wprowadzono mechanizm synchronizacji z księgą pochowanych w przypadku zmiany lokalizacji grobu - funkcja ta przydatna jest szczególnie przy poprawianiu błędów.

Korekty:

korektaKARTOTEKA

 • Automatyczna korekta nazwisk zakończonych na scy, ccy, owie na ski/ska, itd.  po śmierci głównego członka rodziny.
 • Korekta druków niektórych kartotek - etykiety "mąż", "żona" drukują się tylko przy odpowiednich stanach cywilnych - w przeciwnym wypadku drukują się stany cywilne.

Kosmetyka:

kosmetykaEDYTOR INDKESÓW

 • Grupowanie, sortowanie alfabetyczne i szybkie wyszukiwanie pomaga odszukać właściwy indeks.
 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.