5.0.52 - Fara

poniedziałek, 17 listopada 2014 08:00

Aktualizacja nr 5.0.52

Rozszerzenia:

rozszerzenieKARTOTEKA:

Wyszukiwarka nieaktywnych kartotek – nowa funkcja dostępna po kliknięciu w ikonę dodatki w części Animarum programu.

Wyszukiwarka pozwala na znalezienie kartotek, które od podanej daty nie były w żaden sposób aktywne (brak kolędy, ofiar, pomocy udzielonej rodzinie, brak jakichkolwiek modyfikacji na karcie rodzinnej i kartach osobowych, itp.). Wyszukiwarkę można skonfigurować określając, jakie warunki muszą spełniać kartoteki, aby zostały uznane za „nieaktywne”.

Wyszukane kartoteki wyświetlane są w osobnym oknie – można je wszystkie łatwo przenieść do księgi archiwalnej.

rozszerzenieKSIĘGA CHORYCH

  • dodano osobną księgę archiwalną, do której można przenosić z księgi głównej wpisy osób zmarłych lub tych, które nie są już odwiedzane

rozszerzenieKSIĘGA ŚLUBÓW

  • dodano ustawienie w księdze ślubów pozwalające na umieszczenie w tabeli typu ślubu i nr. małżeństwa konkordatowego,
  • dodano druk zawiadomienia o wysłaniu ne temere.

rozszerzenieINTENCJE

  • w wydruku karteczek informacyjnych z księgi intencji wprowadzono zawijanie wierszy i nieco mniejszą czcionkę dla bardzo długich intencji.

rozszerzenieDRUKOWANIE

  • do funkcji rejestrowania wydruku w dzienniku korespondencji dodano wydruk koperty.

rozszerzenieOGÓLNE

  • do funkcji seryjnego wysyłania maili dodano znacznik użyj outlooka - pozwala on na tworzenie wiadomości z dowolnie dużą liczbą adresatów. W przypadku innych programów pocztowych zbyt długa lista adresowa może nie zostać przekazana do tzw. klienta poczty email.
  • do funkcji rejestrowania w dzienniku korespondencji ne temere, zawiadomień i dyspens dodano proponowane uwagi i adres

Poprawki:

poprawkaUCZNIOWIE:

  • Usunięto błąd niewłaściwego sortowania wg. dat urodzenia.

poprawkaKSIĘGA CHORYCH:

  • poprawiono błąd polegający na nieuwzględnianiu wybranego klucza sortowania przy wydruku listy chorych do odwiedzin.

poprawkaKATECHEZA PRZED BIERZMOWANIEM:

  • Poprawiono błąd powodujący, iż nie można było skopiować danych świadka z kartoteki.
 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.