5.0.51 - Fara

poniedziałek, 21 lipca 2014 08:00

Aktualizacja nr 5.0.51

Rozszerzenia:

rozszerzenieWWW

  • Eksport intencji, wolnych terminów i zapowiedzi na strony WWW zbudowane w oparciu o różne systemy zarządzania treścią,
  • Program można skonfigurować zarówno do współpracy z plikowymi systemami (gdzie dane znajdują się w plikach HTML) jak i z systemami opartymi na bazie danych, gdzie treści artykułów przechowywane są w bazie.
  • Wbudowane skrypty do komunikacji ze stronami opartymi na CMS Joomla
  • Możliwość uzyskania pomocy u producenta związanej z konfiguracji programu dla potrzeb konkretnej strony WWW

rozszerzenieCMENTARZ:

  • Ulepszona wersja wydruku listy grobów - z datą przeliczaną wygasania i tabelą poprawiającą czytelność.

rozszerzenieINTENCJE:

  • Wydruk Gablota pozwalający na szybkie i proste tworzenie wydruku zarówno w układzie od niedzieli do niedzieli, jak i od soboty wieczór do niedzieli.

rozszerzenieKARTOTEKA:

  • Funkcje seryjnego wysyłania widaomości e-mail.

rozszerzenieKATECHEZA PRZED BIERZMOWANIEM:

  • Możliwość seryjnego wysyłania maili zarówno do uczestników katechezy jak i do rodziców.

rozszerzenieKSIĘGA ŚLUBÓW:

  • W druku "Ne temere (ze zwrotką) dodano możliwość wyłączenia druku linii oddzielającej część główną dokumentu od zwrotki.

Poprawki:

poprawkaCMENTARZ:

  • Usunięto błąd powodujący zawieszanie programu po wydruku zaświadczenia do ZUS z bezpośrednio poziomu formatki konkretnej wpłaty.

 

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.