5.0.50 - Fara

środa, 23 kwietnia 2014 00:00

Aktualizacja nr 5.0.50

Rozszerzenia:

rozszerzenieSYNCHRONIZACJA KSIĘGI INTENCJI Z PROGRAMEM mFara 2.6 na iPady

rozszerzenieCMENTARZ:

 • Dodano "zajawkę" z informacjami z pola UWAGI, która wyświetla się w nagłówku karty grobu.
 • Dodano datę wygaśnięcia grobu do funkcji eksportu danych na stronę WWW.

rozszerzenieINTENCJE:

 • Szybszy mechanizm wyszukiwania wolnych terminów (zauważalna poprawa szybkości wyszukiwania w bardzo dużych, sieciowych bazach danych.

rozszerzenieKARTOTEKA (KOLĘDY):

 • Dodano adres e-mail w księdze rodzin.
 • We wzorach druków "kartoteka (a)" dodano poziome linie, które jednak można wyłączyć w ustawieniach szablonu.

rozszerzenieFINANSE:

 • W księdze finansowej dodano możliwość druku KP.

rozszerzenieKSIĘGA ZAPOWIEDZI:

 • Dla wydruku okienkowego do gabloty dodano możliwość wskazania druku tylko skróconych danych osobowych.

rozszerzenieKSIĘGA ŚLUBÓW:

 • W wydruku rejestru małżeństw konkordatowych - dodano warunek drukowania tylko tych wpisów, w których numer małżeństwa konkordatowego jest niepusty - więc nawet jeśli ślub jest zapisany jako konkordatowy, a nie ma numeru to nie zostanie on uwzględniony w rejestrze.

rozszerzenieKSIĘGA OFIARODAWCÓW:

 • Dodano adres e-mail.

rozszerzenieKALENDARZ LITURGICZNY:

 • Pełna aktualizacja kalendarza.

rozszerzenieNETBOOKI:

 • Wprowadzono mechanizm automatycznego dodawania pionowych pasków przewijania do okien programu do ekranów tzw. netbooków.

Poprawki:

poprawkaKSIĘGA OFIARODAWCÓW:

 • Poprawiono błąd w karcie ofiarodawcy w wyniku którego po rozciągnięciu okna nie dało się wejść myszką w pole UWAGI.

poprawkaKSIĘGA CHRZTÓW:

 • Poprawiono błąd literowy w wielojęzycznej wersji świadectwa Chrztu.
 • W wersji druku dla diecezji warszawsko-praskiej dodano linie pod polami danych.
 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.