5.0.49 - Fara

sobota, 07 grudnia 2013 10:30

Aktualizacja nr 5.0.49

Rozszerzenia:

rozszerzenieSYNCHRONIZACJA KSIĘGI INTENCJI Z PROGRAMEM mFara 2.4 A iPady

rozszerzenieCMENTARZ:

 • Dodano osobny widok rejestru opłat z możliwością ich edycji, dopisywania, filtrowania, drukowania i tworzenia zestawień.
 • Wprowadzono możliwość wyboru trybu numeracji KP/faktur na numer/rok oraz numer/miesiąc/rok.

rozszerzenieINTENCJE:

 • Rozszerzono księgę intencji o możliwość wpisania serii pustych wpisów na wybrany zakres czasu, zarówno ad hoc jak i na podstawie dat i godzin z kalendarza porządków.

rozszerzenieKARTOTEKA (KOLĘDY):

 • Nowa kolędowa statystyka porównawcza – ulicami w kolejnych latach.

rozszerzenieFINANSE:

 • W księdze finansowej dodano możliwość określania lat ważności każdego konta,.

rozszerzenieODWIEDZINY CHORYCH:

 • Dodano tabelaryczny druk księgi chorych za wybrany zakres czasu.

rozszerzenieKSIĘGA ZAPOWIEDZI:

 • Dodano możliwość określania czy zapowiedzi zostały wygłoszone czy wywieszone.

rozszerzenieKSIĘGA ŚLUBÓW:

 • W funkcji aktualizacji kartotek danymi z księgi ślubów dodano opcję aktualizacji stanu cywilnego.

rozszerzenieDRUKOWANIE KOPERT:

 • Wprowadzono możliwość ustawienia sposoby wyrównywania tekstu w polu adresata na kopercie (lewostronne, centrowane).
 • Wprowadzono możliwość podglądu wydruku koperty.

rozszerzenieDRUKOWANIE:

 • W drukach przekazów oraz innych dokumentach kierowanych do parafii wprowadzono możliwość określenia formy adresata (domyślnie: Przewielebny Ksiądz Proboszcz).
 • Druki przekazów zostały przeskalowane, by umożliwić stworzenie własnego nagłówka w 2 linijkach.
 • Poprawiono nieznacznie formę adresu drukowanego na zaświadczeniach dla rodziców chrzestnych.
 • Okno wyboru szablonu drukowania - wprowadzono możliwość powiększenia go i przeskalowania.

Poprawki:

poprawkaKSIĘGA BIERZMOWANYCH:

 • Usunięto błąd polegający na nie wyświetlaniu w trybie rozszerzonym księgi Bierzmowanych drugich imion rodziców i świadka.
 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.