5.0.48 - Fara

sobota, 06 lipca 2013 10:30

Aktualizacja nr 5.0.48

Rozszerzenia:

rozszerzenieSYNCHRONIZACJA GRUP PARAFIALNYCH Z PROGRAMEM mFara 2.2 A iPady

rozszerzenieOBSŁUGA DROPBOX'A

Program synchronizacji danych z programem mFara na iPady został rozszerzony o obsługę Dropbox'a. Teraz może dane przesyłać do iPada i z powrotem bezpośrednio przez zaufaną skrzynkę na swoim koncie Dropbox bez wskazywania lokalizacji plików. Wystarczy tylko zaznaczyć ikonę Dropbox'a. Aby FARA 5.0 mogła korzystać z Dropbox'a należy ją najpierw zainicjować na iPadzie. W tym celu wystarczy wykonać dowolną operację, np. kopię bezpieczeństwa bazy danych lub eksport do programu FARA i wysłać go do Dropbox'a. Nie trzeba wysłanych plików dalej używać - można je skasować. Ta jednorazowa operacja spowoduje tylko uaktywnienie zaufanej skrzynki na prywatnym koncie Dropbox'a, która służy synchronizacji danych.

Użytkownicy, którzy już korzystali z Dropbox'a przy synchronizacji danychz  iPadem nie muszą tego robić. Program FARA od razu "zauważy" swoją skrzynkę na koncie Dropbox.

rozszerzenieCMENTARZ:

  • Dodano możliwość definiowania składników osobno dla każdego rodzaju opłaty cmentarnej.
  • Dodano osobno numerowane rachunki pogrzebowe uwzględniające również składniki opłaty.
  • Dodano funkcję rejestracji pogrzebu, która pozwala zapisać wszystko co niezbędne i wydrukować stosowne dokumenty bez konieczności przeglądania ksiąg cmentarnych.
  • Dodano rejestrację i drukowanie zleceń opieki nad grobami.

rozszerzenieINTENCJE:

  • dodano archiwum umożliwiające przenoszenie starszych danych, aby nie powiększały głównej księgi intencji.

rozszerzenieKSIĘGA ŚLUBÓW:

  • dodano generowanie na podstawie księgi  ślubów oraz drukowanie osobnego rejestru małżeństw konkordatowych.

rozszerzenieDYSPENSY:

  • Dodano drukowanie drugich imion.

Poprawki:

poprawkaKSIĘGA ZAPOWIEDZI:

  • poprawiono mechanizm tworzenia wpisów w księdze ślubów na podstawie wpisu z księgi zapowiedzi, który wcześniej nie kopiował wszystkich danych oraz mechanizm kopiowania świadków ślubu z kartoteki.

Korekty:

korektaSIEĆ:

  • stacja robocza uruchamia się teraz dużo szybciej.
 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.