5.0.47 - Fara

piątek, 05 kwietnia 2013 22:30

Aktualizacja nr 5.0.47

Rozszerzenia:

rozszerzenieSYNCHRONIZACJA KARTOTEKI Z PROGRAMEM mFara NA iPady:

FARA na iPadzie

Dodatkowy program (w części SERWIS) umożliwiający synchronizowanie kartoteki z programem mFara na iPadzie.

Program mFara można zarówno kupić, jak i pobrać bezpłatnie do sprawdzenia ze sklepu App Store firmy Apple.

Kartotekę można wysłać do iPada, gdzie istniejąca baza danych zostanie usunięta, a w jej miejsce zostanie wczytana kartoteka z programu FARA 5.0

Kartotekę można pobrać z iPada do programu FARA 5.0 - dane programu nie zostaną usunięte, lecz zaktualizowane, tzn. naniesione zostaną zmiany wprowadzone do kartoteki na iPadzie. W ten sposób można aktualizować dane nawet na kilku iPadach a następnie synchronizować z główną bazą danych programu FARA 5.0

Do pracy na iPadzie nie jest potrzebny Internet ! Wszelkie modyfikacje nanosi się bez połączenia z siecią !. Synchronizacja z programem FARA 5.0 może się odbywać za pomocą kabelka i bezpłatnego programu iTunes firmy Apple.

 

Dla potrzeb programu mFara utworzona została dodatkowa strona www.mfara.fara.pl z wszystkimi informacjami na temat tego programu

 

rozszerzenieOFIARODAWCY:

 • W księdze ofiarodawców dodana została księga archiwalna.
 • Dodano możliwość filtrowania wg. pierwszych cyfr kodu pocztowego.
 • Dodano wydruk wyciągu z ks. ofiarodawców (lista wpłat).
 • Dodano liczbę porządkową na wydrukach imiennej lista wpłat i zestawieniach imiennych rocznikami.

rozszerzenieCMENTARZ:

 • Automatyczne wklejanie zdjęć do księgi grobów i podgląd zdjęć w innych księgach.
 • Sortowanie ksiąg cmentarnych z uwzględnieniem liczb rzymskich i arabskich.
 • Opłaty cmentarne: dodano możliwość deklaracji okresu innego niż data wpłaty,  rozszerzono funkcję automatycznego podpowiadania treści KP,  dodano deklarację gotówka/przelew w rejestrze opłat.
 • Dodano możliwość wydruku zaświadczeń do ZUS z księgi grobów z ignorowaniem rozmiaru papieru w drukarce.
 • Dodano przepisywanie dat i okresu dzierżawy z formularza wpłaty do karty grobu.

rozszerzenieKORESPONDENCJE:

 • dodano ikonę wyboru adresata z innych korespondencji oraz z listy Kurii.
 • dodano klucz sortowania na daty (malejąco)

rozszerzenieKSIĘGA CHRZTÓW:

 • dodano sortowanie wg. daty.
 • Świadectwa chrztu – we wszystkich wzorach dodano nazwisko ojca

rozszerzenieMETRYKI ZASTĘPCZE:

 • Dodano wydruk metryki zastępczej.

rozszerzeniePOZOSTAŁE:

 • We wszystkich księgach dodano ostrzeżenie przed seryjnym wpisem ponad 100 osób.
 • W drukach „ne tenere” dodano drukowanie nazwy kościoła, jeśli został wpisany w księdze ślubów.
 • Wprowadzono kontrolę zgodności daty z rocznikiem w księgach.
 • Dodano wydruk prośby o wygłoszenie zapowiedzi bezpośrednio z formularza protokołu przedślubnego.
 • Dodano możliwość zadeklarowania na wydrukach odmiany językowej wyznania w zależności od płci.

Poprawki:

poprawkaMASOWE POPRAWIANIE DANYCH:

 • dla zaawansowanych: poprawiono błąd powodujący nie uruchamianie się funkcji deklarowania wyjątków w nazwach własnych, jeśli wcześniej otwierany był edytor słowników.

Korekty:

korektaPROTOKOŁY:

 • oprawione słowa kluczowe w protokołach, ślubach i zapowiedziach:onoz -> onojz, onmz -> onmaz, onaoz -> onaojz, onamz -> onamaz.

korektaZAPOWIEDZI:

 • dodano przepisywanie do księgi ślubów wszystkich danych narzeczonych.
 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.