5.0.46 - Fara

poniedziałek, 25 czerwca 2012 01:30

Aktualizacja nr 5.0.46

Rozszerzenia:

rozszerzenieSYNCHRONIZATOR:

Dodatkowy program (w części SERWIS) umożliwiający wprowadzanie i aktualizację kartoteki, księgi chrztów, ślubów i zmarłych oraz ksiąg cmentarnych (bez planu) na oddalonych komputerach bez połączenia sieciowego z komputerem głównym i ich synchronizację.

Jeśli mamy oddalony komputer, np. w biurze cmentarza znajdującym się w oddzielnym budynku i nie ma z tym komputerem lokalnego połączenia sieciowego, to nawet posiadając program w wersji sieciowej nie możemy wprowadzać danych on-line, jednocześnie i na komputerze głównym i w biurze cmentarza.

schemat 1

W takiej sytuacji (jak na powyższym rysunku) nie da się prowadzić całej parafialnej bazy danych na obydwu komputerach jednocześnie, gdyż uniemożliwia to brak połączenia sieciowego. W takich właśnie sytuacjach można skorzystać z synchronizatora danych programu FARA 5.0.

Zasada działania synchronizatora polega na wysłaniu (wyeksportowaniu) wybranej księgi (rejestru) danych z komputera pomocniczego, przeniesieniu go przez pendrive lub email na komputer centralny i wczytaniu tak, aby nowe dane zostały dopisane, zaś już istniejące zaktualizowane (poprawione).

Jeśli więc w centralnej bazie danych nie będzie jeszcze np. karty osobowej Jana Kowalskiego, która znajduje się w pliku z komputera pomocniczego (oddalonego) to zostanie ona dopisana, a w przeciwnym przypadku zaktualizowana danymi z komputera pomocniczego. Synchronizator działa więc według prostego schematu na kolejnym rysunku.

schemat 2

 1. Dane z wybranej księgi (np. cmentarz, księga chrztów, itp.) są eksportowane i zapisywane w specjalnej postaci w pliku o nazwie zakończonej słowem „.farasync”. Może to być cała księga lub tylko wybrany rocznik bądź zakres roczników. Plik „.farasync” zostaje skompresowany i zaszyfrowany.
 2. Plik „.farasync” jest wysłany w wiadomości email lub zapisywany na dysku USB (płycie CD/DVD) i przenoszony w ten sposób do komputera centralnego (głównego).
 3. Na komputerze głównym dane z pliku „.farasync” są wczytywane do bazy danych. Nowe dane zostają dopisane, zaś dane już istniejące zaktualizowane informacjami z pliku „.farasync”

rozszerzenieFINANSE:

 • Uniwersalny, dwustronny druk księgi finansowej (10x10).
 • Wbudowano tzw. tryb serwisowy w księdze przychodów i rozchodów, umożliwiający cofnięcie się wstecz do lat poprzednich.

rozszerzenieKSIĘGA OSÓB I RODZIN:

 • Dodano ogólne informacje o uczestnictwie w katechezie dzieci na kartach osobowych  (SP, GIM, LO) i opcjonalną możliwość wyświetlania ich na kartach rodzinnych.
 • W księdze rodzin dodano jeszcze jedną opcję przeliczania osób w rodzinie z wyłączaniem dzieci dorosłych, poza rodziną.

rozszerzenieWYKAZY ROCZNICOWE:

 • Wykaz rocznicowy ślubny - dodano dodatkowy warunek na rodzaj ślubu.

rozszerzenieKSIĘGI ADRESOWE:

 • Dodano sortowanie i wyszukiwanie na 2-gą część nazwy (osobę).

rozszerzenieKATECHEZA PRZEDMAŁŻEŃSKA:

 • Dodano daty spotkań oraz informację o planowanym ślubie.

rozszerzenieWYDRUKI:

 • W szablonie „Świadectwo Chrztu (4)” (diecezja warszawsko-praska)  dodano nazwisko ojca dziecka.
 • W druku „ne temere (1)”  - dodano nr protokołu oraz nr i rok księgi w nagłówku.

Korekty:

korektaKSIĘGA BIERZMOWANYCH I KOMUNIJNA:

 • Usunięty PROBLEM wyświetlania formy nazwy - w księdze bierzmowanych oraz komunijnej program wyświetlał w tabeli z wpisami słowo LOCO także wtedy, gdy zaznaczono opcję wyświetlania pełnej nazwy parafii.
 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.