5.0.45 - Fara

wtorek, 21 lutego 2012 23:30

Aktualizacja nr 5.0.45

Rozszerzenia:

rozszerzenieKSIĘGA POCHOWANYCH:

 • Znacznik trumna/urna.
 • Możliwość wpisania osobno daty pogrzebu i daty mszy św. pogrzebowej gdy dokonano kremacji.

rozszerzenieKSIĘGA ZMARŁYCH:

 • Druk zaświadczenia do ZUS o złożonej ofierze w związku z pogrzebem.

rozszerzenieKSIĘGA OSÓB I RODZIN:

 • Pole „kto w rodzinie” zostało rozszerzone do 50 znaków.
 • Wprowadzono dodatkowe sortowanie na ulice – przy takim kluczu adres w indeksie nie wyświetla się w postaci miejscowość, ulica nr domu jak zwykle, lecz w postaci ulica nr domu, miejscowość

rozszerzenieWYDRUKI:

 • W druku Ne temere z pozoiomu programu „Drukarz” wprowadzono słownictwo uniwersalne dla obydwu płci i wprowadzono możliwość wyboru narzeczonej i narzeczonego z księgi osób w obydwu „konfiguracjach”.

rozszerzenieKSIĘGI:

 • Wprowadzono weryfikację daty z rokiem księgi.
 • W księdze ślubów dodano informacje związane z datą otrzymania zawiadomienia od dokonaniu adnotacji w ks. Chrztów.

rozszerzenieSTATYSTYKI KOLĘDOWE:

 • Rozszerzenie zostały statystyk kolędowych o sposób oznaczania uczestnictwa (jako symbol T lub jako każdy symbol inny niż N).
 • Dodano nową statystykę porównawczą dla wszystkich użytych na kartach symboli.

Poprawki:

korektaKOLĘDY:

 • Poprawiono błąd: po wywołaniu funkcji aktualizacji kart po kolędzie w programie do obsługi tras kolędowych i rezygnacji z tej funkcji nie można było zamknąć głównego okna programu.
 • W statystyce kolędowej na wykresie kołowym nie drukował się jeden z fragmentów wykresu

 

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.