5.0.44 - Fara

poniedziałek, 14 listopada 2011 06:30

Aktualizacja nr 5.0.44

Rozszerzenia:

rozszerzeniePROTOKOŁY PRZEDMAŁŻEŃSKIE:

 • Wydzielona księga protokołów przedmałżeńskich zawiera indeks protokołów z podstawowymi danymi osobowymi i załączniki w postaci wytworzonych dokumentów.
 • Księga posiada funkcje szybkiego tworzenia na podstawie protokołu wpisu w księdze zapowiedzi oraz ślubów.

rozszerzenieKSIĘGA INTENCJI:

 • Rozszerzony kalendarz porządków - można porządek określić nie tylko dla konkretnych dat, ale także dla dni tygodnia, np. gdy dany porządek obowiązuje w każdy poniedziałek.

rozszerzenieKSIĄŻKI ADRESOWE:

 • Grupy wysyłkowe w książkach adresowych pozwalają na seryjne drukowanie kopert i redagowanie pism tylko dla wybranej grupy adresatów bez konieczności zaznaczania każdego z nich z osobna..

rozszerzenieWYDRUKI:

 • Druki oświadczeń dla nupturientów przy małżeństwie mieszanym (w księdze protokołów i w drukarzu).
 • Druk w księdze ślubów: indeks alfabetyczny parami.
 • Druk w księdze zapowiedzi: wybrany rocznik księgi zapowiedzi.
 • Druk w księdze pochowanych: Wykaz osób pochowanych (nazwiska, imiona, daty śmierci, lokalizacja)

rozszerzenieCMENTARZ:

 • Możliwość wystawiania faktur VAT za usługi związane z cmentarzem.

Poprawki:

korektaCMENTARZ:

 • Nowa technologia eksportu planu cmentarza do pliku graficznego rozwiązuje problem, który pojawiał się w niektórych konfiguracjach systemu objawiający się komunikatem o błędzie serwera OLE.

korektaKSIĘGA CHRZTÓW:

 • Podczas wstawiania rodziców w księdze chrztów poprzez ikonę wyboru nie przepisywało się nazwisko panieńskie matki.
 • Dodano przepisywanie danych dziadków do księgi chrztów przy wyborze rodziców z listy osób (przy włączonej opcji przepisywania danych dziadków - nie wszędzie dane dziadków są rejestrowane w księdze chrztów)
 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.