5.0.43 - Fara

poniedziałek, 29 sierpnia 2011 01:30

Aktualizacja nr 5.0.43

Rozszerzenia:

rozszerzenieKARTOTEKA i TRASY KOLĘDOWE:

 • Dodano funkcję tworzenia wieloletniej, porównawczej statystyki kolędowej obrazującej liczbę wizyt i braku wizyt w kolejnych latach. Raport może zostać zilustrowany graficznym wykresem. Użytkownicy korzystający z programu do projektowania tras kolędowych mogą dodatkowo sporządzić ten raport w podziale na poszczególne trasy kolędowe.

rozszerzenieTRASY KOLĘDOWE:

 • W modelu rozszerzonym tras kolędowych dodano sortowanie tras wg nazw oraz wg dat.

rozszerzenieKSIĘGA CHRZTÓW:

 • Dodano imię z bierzmowania w adnotacjach o bierzmowaniu na wydrukach metryk chrztu.

rozszerzenieKSIĘGA ZAPOWIEDZI:

 • Dodano możliwość wyraźnego zaznaczenia dyspensy od zapowiedzi.
 • Dodano możliwość wpisania świadków (jako informacja dodatkowa, zwyczajowo nie gromadzona w księdze zapowiedzi – pozwalająca jednak na ich automatyczne przekopiowanie do protokołu czy księgi ślubów)

rozszerzenieKSIĘGA ŚLUBÓW:

 • Dodano wydruk indeksu alfabetycznego wybranego rocznika lub zakresu lat.
 • Dodano dodatkowe pola dla świadków ze specyficznymi informacjami wykorzystywanymi w niektórych przypadkach.
 • Jeśli księga ślubów jest dzielona na tomy i strony to w zawiadomieniach o zawarciu małżeństwa obok numeru aktu jest dopisywany tom i strona.

rozszerzenieWŁASNE WZORY DOKUMENTÓW:

 • Dodano nowe słowa kluczowe pozwalające na tworzenie skróconych nazw parafii, np. „Wniebowzięcia NMP” zamiast „Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny”, etc.

Korekty:

korektaDRUKOWANIE KOPERT:

 • Usunięto usterkę polegającą na tym, że przy długich adresatach w niektórych formatach na niektórych drukarkach po wydrukowaniu koperty drukarka wciągała jeszcze jedną kartkę.

korektaDRUKOWANIE DOKUMENTÓW NA POZIOMYCH KARTKACH A5:

 • Poprawiono usterkę polegającą na wstawianiu własnych nagłówków graficznych do poziomych dokumentów A5 o szerokości 14 mm, zamiast 21.
 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.