5.0.42 - Fara

czwartek, 31 marca 2011 22:00

Aktualizacja nr 5.0.42

Rozszerzenia

rozszerzenieNowe funkcje programu Cmentarz

 • rozszerzono rejestr wpłat o możliwość ich powiązania z konkretnymi osobami pochowanymi,
 • dodano archiwum księgi pochowanych dla zmarłych ekshumowanych na inny cmentarz lub takich, których groby zostały przekopane,
 • rozszerzono wydruk karty grobu o informacje związane ze zmarłym, za którego uiszczona została opłata oraz wykaz osób ekshumowanych i takich, których groby zostały przekopane (na odwrocie karty, w tabeli "archiwum i ekshumacje"),
 • druk KP rozszerzono o możliwość druku podwójnego (oryginał i kopia),
 • dodano druk blankietu wpłaty przydatny w sytuacjach, w których opłata uiszczana jest przelewem,
 • dodano kilka nowych wzorów dokumentów.

rozszerzenieNowe funkcje programu Graficzny plan cmentarza

 • dodano możliwość wyboru różnych kształtów dla grobów - biblioteka kształtów zawiera 2 grupy różnych kształtów o różnej wielkości,
 • dodano funkcję eksportu planu do plików graficznych (co umożliwia ich drukowanie i wstawianie do innych dokumentów i stron WWW).

rozszerzenieNowe pozycje i funkcje w księgach finansowych

 • nowa wersja księgi finansowej dla archidiecezji poznańskiej uwzględniające nowe pozycje,
 • dodano możliwość edycji rodzajów przychodów i wydatków w wydaniu księgi dla archidiecezji przemyskiej.

rozszerzenieNowa funkcja w księdze intencji

 • dodano możliwość pojedynczej zmiany treści lub osoby w gregoriance.

rozszerzenieNowe elementy w kartotece

 • dodano nazwisko rodowe na liście osób w karcie rodzinnej,
 • szablon dokumentu „szczegółowa informacja kolędowa” do drukowania na odwrocie kartoteki. Szablon ten zawiera informacje o uczestnictwie w kolędzie zarówno całej rodziny jak i wyjątkach u poszczególnych osób. Może także (jeśli zostanie zadeklarowane w opcji "Dostosuj ten szablon") zawierać informacje o ofiarach i udzielonej pomocy.

rozszerzenieNowe wydruki w księdze Bierzmowanych

 • dodano wydruk: „rocznik ks. bierzmowanych - styl nowoczesny" służący do drukowania całego rocznika w postaci "księgi".

rozszerzenieNowe funkcje w księdze Chrztów

 • dodano możliwość odróżnienia rodzica chrzestnego i świadka Chrztu,
 • dodano możliwość przepisania rodziców z kartoteki osobowej,
 • dodano możliwość zwrotnej aktualizacji karty osobowej i danych rodziców.

rozszerzenieNowe wydruki w księdze Komunijnej

 • dodano wydruk: „rocznik ks. komunijnej - styl nowoczesny" służący do drukowania całego rocznika w postaci "księgi".

rozszerzenieNowe funkcje w księdze Ślubów

 • dodano godzinę ślubu,
 • dodano druk dokumentu delegacji.

rozszerzenieNowe funkcje w księdze Zapowiedzi

 • dodano godzinę ślubu,
 • dodano pola na wpisanie adresów rodziców (przydatne w niektórych sytuacjach).

rozszerzenieNowe funkcje w księdze ofiar i ofiarodawców

 • w kwerendzie do księgi ofiarodawców - dodano słowa kluczowe pozwalające na zredagowanie własnego szablonu wydruku.

Korekty

korektaRozszerzono pole na sygnaturę w wyszukiwarce  pozycji w rejestrze wypożyczalni biblioteki.

korektaPrzyśpieszono wydruk kopert i etykiet adresowych.

korektaDokonano korekty mechanizmu umieszczania adresów na kopertach – w niektórych kompilacjach systemu Windows XP druk „łamał” się na polskich znakach zmieniając ich krój lub kończąc zdanie.

korektaDo funkcji tworzenia księgi Bierzmowanych z księgi katechezy dodano przepisywanie imienia.

korektaPrzemodelowano szablon „metryka chrztu” aby przy wydruku bezpośrednio na drukarkę uwagi nie wychodziły poza prawą ramkę.

korektaŚwiadectwa chrztu - rozszerzono informacje o Bierzmowaniu dla przypadków, w których osoba jest odnotowana w księgach Bierzmowanych innej parafii, niż tej, w której dokonano Bierzmowania.

korektaW wydruku „rocznik księgi chrztów – styl okienkowy” – dokonano korekty, by wpisy mieściły się po 3 na stronie, o ile nie ma w nich bardzo długich uwag.

korektaW modelu zaawansowanym programu "trasy kolędowe" odblokowano możliwość przełączenia rocznika na liście wyboru tras oraz dokonano korekty przy zakładaniu nowego rocznika na podstawie rocznika istniejącego.

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.