5.0.40 - Fara

wtorek, 07 września 2010 16:45

Aktualizacja nr 5.0.40

Rozszerzenia

rozszerzenieKatecheza przed Bierzmowaniem

Księga Bierzmowanych została rozbudowana o dodatkową zakładkę związaną z katechezą. Dla każdego rocznika Bierzmowania można zbudować plan katechezy zawierający informacje o spotkaniach i praktykach na każdy rok katechezy. Informacje o ocenach i uczestnictwie można wpisywać zarówno pojedynczo jak i seryjnie, na tzw. „arkuszu roku”. Dodatkowa funkcja pozwala na przepisanie dzieci z księgi katechezy prosto do księgi Bierzmowanych.

rozszerzenieNowa drukarka kopert

Program do drukowania kopert został rozbudowany o obsługę standardowych formatów (DL, #10, C5, C6 i kilku innych) z możliwością definiowania własnych formatów. Program pozwala też na określenie stylów, czcionek i krojów pisma dla pola nadawcy oraz adresata. Dodatkowo, dla pola nadawcy można dodatkowo określić formę nagłówka (tekstowy, tekstowo-graficzny, tylko graficzny, bez nagłówka).

rozszerzenieDodatkowa drukarka kopert do programu DRUKARZ

Również program DRUKARZ został rozbudowany o drukarkę kopert. Adresata można wpisać tam ręcznie lub wybrać z jednej z kilku ksiąg. Program posiada takie same funkcje konfiguracyjne służące do tworzenia własnych stylów jak opisana powyżej drukarka kopert.

rozszerzenieDrukarka etykiet adresowych

Program do drukowania kopert został rozbudowany o dodatkową zakładkę służącą do nadruku tzw. etykiet adresowych z obsługa kilkunastu standardowych formatów etykiet jak i z możliwością definiowania własnych formatów. Program pozwala też, podobnie jak drukarka kopert, na określenie stylów, czcionek i krojów pisma dla pola adresata.

rozszerzenieIgnorowanie formatów i drukowanie zawsze na papierze A4

Dodatkowy znacznik w programie do drukowania dokumentów pozwala na włączenie funkcji "Ignoruj rozmiar papieru". Jego włączenie spowoduje, że każdy dokument będzie zawsze drukowany na kartce A4, nawet gdy jest on pierwotnie sformatowany jako mały dokument, np. w formacie A5.

Ta funkcja jest przydatna w dużych parafiach, gdzie często drukarka znajduje się w pewnej odległości od komputera, a więc w sytuacjach, gdy niewygodnie jest przed każdym drukowaniem wkładać do drukarki papier we właściwym rozmiarze. Dzięki zastosowaniu tej funkcji można całkowicie zignorować format papieru i dokonywać ewentualnego cięcia kartki na mniejsze części już po wydrukowaniu, a nie przed.

rozszerzenieUlubione szablony

Lista szablonów w oknie drukowana została podzielona na 2 zakładki:

  • wszystkie szablony, oraz
  • ulubione

Dzięki temu można zapisać w „ulubionych” te szablony, z których korzysta się na co dzień i posługiwać się ich skróconą listą. Jest to przydatne w tych księgach, w których różnych wzorów dokumentów jest sporo, a w danej diecezji korzysta się tylko z części wzorów.

rozszerzenieUżytkownik „bez zapisu

W rejestrze użytkowników programu wprowadzono możliwość nadania każdemu użytkownikowi dodatkowej opcji „Tylko do odczytu”. Użytkownik, dla którego stworzono taka opcję może korzystać z przydzielonych mu funkcji programu (także drukować dokumenty), jednak program nie pozwoli mu na modyfikowanie danych.

rozszerzenieDługie i tekstowe nazwy tomów

W księgach metrykalnych rozszerzone zostały pola służące do zapisania numeru tomu księgi. Tom może teraz zawierać dowolne znaki (nie tylko liczby jak dotychczas) i może mieć do 30 znaków. Dzięki temu pole to można wykorzystać również do zapisu nazwy wioski, jeśli w parafii prowadzone są osobne księgi dla każdej wioski, np: tom: „Przykładowice I”, „Przykładowice II”, itp.

rozszerzenieNumery stron w księgach

W księgach metrykalnych wprowadzono możliwość wpisywania numerów stron w papierowej księdze (nie jest to obowiązkowe w samym programie – jest to tylko jedna z jego możliwości). Numery tomów i stron drukują się na zaświadczeniach, jeśli są wpisane.

rozszerzenieZaawansowana kwerenda w księdze ofiarodawców

W księdze ofiar i ofiarodawców wprowadzoną dodatkowa funkcję pozwalającą na utworzenie zaawansowanej kwerendy, np. wyświetlenie tylko tych ofiarodawców, którzy złożyli ofiarę w konkretnych latach lub/i tych, których nazwiska zaczynają się na konkretna literę. Dla wyników kwerendy można seryjnie drukować koperty oraz etykiety adresowe. Jest to przydatne w parafiach, gdzie księgi ofiarodawców są dość duże i zachodzi potrzeba drukowania dużej ilości kopert lub etykiet adresowych.

rozszerzenieWyłączanie paska górnego menu

W oknie „Ustawienia prywatne użytkownika” dodano znacznik pozwalający na włączenie lub wyłączenie górnego paska menu w głównym oknie programu. Jest to przydatne szczególnie na tzw. netbookach, gdzie ze względu na małe rozmiary ilość miejsca na ekranie jest ograniczona.

rozszerzenieNowe szablony dokumentów

W księgach metrykalnych dodano kilka nowych wzorów dokumentów służących do drukowania alfabetycznych indeksów ksiąg.

rozszerzenieDla zaawansowanych: nowe możliwości w funkcji eksportu intencji do pliku HTML i na stronę WWW

Funkcja służąca do tworzenia zestawień intencji na stronę WWW została rozszerzona o kilka dodatkowych funkcji związanych z formatowaniem strony przeznaczonych dla webmasterów stron parafialnych.

Korekty

korektakorekta odmiany nazw kilkunastu miejscowości

korektaprzyspieszenie wczytywania planu cmentarza

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.