5.0.38 - Fara

poniedziałek, 29 marca 2010 07:10

Aktualizacja nr 5.0.38

Rozszerzenia

rozszerzenieNowy program do nadruku formularza konkordatowego

Nowy program wygląda identycznie i początkujący użytkownik nie zauważy zmiany w działaniu. Bardziej doświadczeni użytkownicy zauważą przycisk zaawansowane w opcji konfiguracji nadruku. Przy pomocy opcji zaawansowanych można w prosty sposób dopasować dodatkowo każde pole nadruku z osobna określając dla każdego z nich wiele dodatkowych właściwości związanych z odległością od krawędzi kartki i nie tylko. Dodatkowe właściwości pozwalają dopasować zarówno położenie jak i wygląd każdego pola osobno.

rozszerzenieNowe wersje świadectw Chrztu

Do wydruków świadectw Chrztu dodano tzw. szybkie opcje umożliwiające:

  1. wybór dokumentu drukowanego "do ślubu" - w uwagach drukowane są wówczas informacje o braku adnotacji o zawarciu małżeństwa - dokładną treść tej informacji oraz warunki, w jakich ma zostać umieszczona na wydruku można dodatkowo dopasować według własnego uznania,
  2. dla dokumentów wielojęzycznych wybór wersji językowej: polsko-łacińskiej lub polsko-łacińsko-angielsko-niemieckiej

rozszerzenieHistoria drukowania

Operacje drukowania dokumentów są teraz zapamiętywane. Formularze ksiąg i kartotek posiadają w dolnym rogu ikonę, po kliknięciu w którą program wyświetla jakie dokumenty związane z danym formularzem i kiedy były drukowane. Bezpośrednio w formularzu wyświetla się data i nazwa ostatnio drukowanego dokumentu.

rozszerzenieDruk dokumentu świadectwa świadka kandydata do bierzmowania

rozszerzenieDruk dokumentu zgody na ślub poza parafią

rozszerzenieRozszerzone opcje przeliczania osób w rodzinach

Dla zaawansowanych: W opcji "Dostosuj" w księdze rodzin rozszerzono możliwości dotyczące sposobów przeliczania liczby osób w rodzinach. Są to opcje określające w jaki sposób program ma przeliczać te dane.

rozszerzeniePraca na netobook'u

Program sam wykrywa teraz, czy pracuje na standardowym komputerze czy na tzw. netbooku - coraz bardziej popularnej odmianie laptopa o małych rozmiarach i niewielkiej wadze, ale o mniejszym ekranie i nietypowej rozdzielczości. W przypadku uruchomienia programu na takiej maszynie jego okna ulegną nieznacznym modyfikacjom. Nie polegają one jednak na zmniejszeniu wielkości liter i obrazów (ikon), gdyż wówczas program stałby się mało czytelny i niewyraźny. Ikony i wielkość czcionek nie zmienia się - ukryte lub przeniesione w inne miejsce natomiast zostają niektóre komentarze.

rozszerzenieLista wyboru grupy parafialnej

W oknie z osobami w grupach parafialnych, przy większej liczbie grup do wyboru rozwijalna lista zastępowana jest osobnym okienkiem, co przy dużej liczbie grup znacznie ułatwia wyszukiwanie i wybranie jednej z nich.

rozszerzenieDupleksowy wydruk karty grobu

Dodano możliwość drukowania dużej karty grobu na tzw. drukarkach dupleksowych, czyli takich, które drukują jednocześnie 2 strony. Ponieważ karta grobu jest drukiem dwustronnym, przy wydruku dupleksowym nie trzeba drukować kolejno pierwszej i drugiej strony przekładając kartkę w drukarce lecz wydrukować od razu obydwie strony dokumentu.

rozszerzenieKonfiguracja wydruku karty grobu

Dodano możliwość dostosowania wydruku karty grobu poprzez określenie ilości wierszy przeznaczonych dla osób pochowanych, opłat, remontów i ekshumacji. Przy wydruku seryjnym dupleksowym (na drukarkach drukujących dwustronnie) dodano ostrzeżenie i blokadę drukowania "przepełnionych" formatek, aby nie dopuścić do rozsynchronizowania całego drukowanego pakietu.

rozszerzenieDruki przekazów

W dokumentach przekazów (zgody na Chrzest poza parafią, udzielenie I Komunii św., Bierzmowanie i urządzenie pogrzebu) dodano możliwość wyboru w nagłówku parafii, do jakiej dokument jest kierowany.

Druki przekazów zostały też dodane do programu "Drukarz"

rozszerzenie2 dokumenty oświadczeń

Dodano dokumenty oświadczenia o zgodzie na bierzmowanie i I komunię św. poza parafią wydawane na prośbę rodziców dziecka.

rozszerzenieArchiwizowanie konfiguracji

Wprowadzono przenoszenie przez archiwizację i dearchiwizację ustawień konfiguracyjnych programu (czyli właściwości ustawianych w funkcjach typu "Dostosuj").

rozszerzenieRozszerzenie księgi katechezy przedkomunijnej

Księga przygotowawcza została rozszerzona o kilka dodatkowych danych personalnych.

rozszerzeniePodgląd wpisów powiązanych w księdze finansowej

Dla wpisu w księdze finansowej, który powiązany jest z inna księgą, np: z księgą grobów, ofiarodawców czy płacową dodano możliwość podglądu formularza z innej księgi. Przykład: jeśli wpis w księdze finansowej został sporządzony automatycznie z księgi grobów to przeglądając ten wpis można przy pomocy ikony "groby i opłaty" natychmiast otworzyć dotyczącą go kartę grobu i opłat. Podobnie z ofiarami i wpisami płacowymi.

rozszerzenieDodatkowa statystyka bierzmowań

Oprócz istniejącej już statystyki bierzmowań sporządzanej dal kolejnych lat dodano dodatkowy, specyficzny raport pozwalający na sporządzenie tej statystyki w zadanych zakresach czasowych.

rozszerzenieMożliwość określania od jakiego roku program ma umieszczać na wydruku karty rodzinnej informacji o uczestnictwie w kolędzie

Korekty

korektaWprowadzono mechanizm zawijania wiersza z nazwą adresata w funkcji drukowania kopert - przydatne dla bardzo długich nazw parafii.

korektaWprowadzono mechanizm automatycznego zmniejszania rozmiaru czcionki w nagłówku dokumentów z tzw. pakietu A, takich jak "Świadectw Chrztu (A)", "Świadectwo Bierzmowania (A)", itd (wszystkich, których nazwy zakończone są symbolem "(A)")- przydatne dla bardzo długich nazw parafii.

korektaWprowadzono mechanizm wczytywania danych z automatu dla kart osobowych zakładanych automatycznie w trakcie wpisywania osób do karty rodzinnej.

korektaRozwiązano problem polegający na tym, iż przy tworzeniu dokumentu typu "lista" tworzonego według własnego wzorca stworzonego w programie MS-Word, jeśli tekst w komórce miał więcej niż 255 znaków to nie był przyjmowany przez program Word.

korektaW druku podziękowania za złożoną ofiarę dla wpłat powiązanych z księgą rodzinną wprowadzono bieżącą kontrolę kart osobowych członków rodziny. Dla osób zmarłych ich dane nie są umieszczane na wydruku.

Poprawki

poprawkaW wersji sieciowej w niektórych sytuacjach program oznaczał całą kartotekę jako modyfikowaną na innej stacji roboczej nie pozwalając dwóm użytkownikom na pracę z księgą rodzin w trybie edycji.

poprawkaPrzy włączonej opcji gromadzenia w danej księdze skrótów do zdjęć i innych plików i jednocześnie włączonej opcji pytania o zapisanie zmian w formularzu program wyświetlał pytanie również wtedy, gdy w formularzu nie dokonano żadnych zmian.

poprawkaPo wykasowaniu wszystkich roczników księgi przychodów i rozchodów w funkcji kasowania starych roczników i nie pozostawienia żadnego rocznika nie można było zainicjować księgi ponownie.

poprawkaW księdze wpłat przy filtrze założonym na kwotę program nie pozwalał zaznaczyć naraz wszystkich wierszy w tabeli.

poprawkaW wersji sieciowej przy wpisywaniu pierwszej opłaty dla konkretnego grobu program nie pozwalał na zapis danych za pierwszym razem.

poprawkaNie drukowała się lista dzieci z księgi odnowień.

poprawkaZaawansowane: przy rejestracji zgonu osoby nie uruchamiał się tzw. kreator reguł.

poprawkaPrzy wpisywaniu do ksiąg cmentarnych osoby, która należała do jakiejś karty rodzinnej program nie przeliczał ponownie liczby osób na tej karcie.

Kosmetyka

kosmetykaZmieniono wygląd okienka z pytaniem o datę przed wydrukiem zbiorczego świadectwa Bierzmowania.

kosmetykaW jednym ze wzorów zaświadczenia dla ojca/matki chrzestnego/chrzestnej przy włączonej opcji nie drukowania adresu nazwisko osoby zlewało się z resztą tekstu (brakowało odstępu).

kosmetykaRozszerzono pole z numerem zezwolenia z USC w księdze ślubów i zapowiedzi do 50 znaków.

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.