Aktualizacja zbiorcza bazy parafii programu Fara 3.2 i Fara 4.0 - Fara

Aktualizacja zbiorcza bazy parafii programu Fara 3.2 i Fara 4.0
wtorek, 29 września 2020 18:29

Ostatnia aktualizacja katalogu adresowego polskich parafii w programie Fara dla jego starszych wersji (3.2 i 4.0) miała miejsce w dniu 29 września 2020. Aktualizacje te są bezpłatne.

Aktualizowanie katalogu parafii w starszych wersjach programu FARA (3.2 i 4.0)


  1. Pobieramy z tej strony plik bap.serwis. Jest to plik zawierający zbiorczą aktualizację, czyli pakiet wszystkich wydanych dotąd aktualizacji bazy parafii programu FARA w wersjach 3.2 i 4.0, które zostaną zainstalowane jednocześnie.
  2. Uruchamiamy program FARA, klikamy w łącze SERWIS znajdujące się w lewym panelu głównego okna programu, a następnie w ikonę PLIKI SERWISOWE, po czym wskazujemy plik bap.serwis

download pobierz plik bap.serwis

 

Ta aktualizacja przeznaczona jest tylko dla starych wersji programu: Fara 3.2 i Fara 4.0. Nowa wersja 5.0 nie wczyta tego pliku. Sposób aktualizowania bazy parafii w programie Fara 5.0 opisany jest w artykule Aktualizacja zbiorcza katalogu parafii w programie Fara 5.0

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.