Aktualizowanie programu Fara 5.0 - Fara

Aktualizowanie programu Fara 5.0
poniedziałek, 15 kwietnia 2019 07:00

Proszę sprawdzić pełny numer wersji programu Fara 5.0. Wyświetla się on zawsze w dolnej części głównego okna programu. Jeśli numer wersji wynosi 5.0.72 to nie trzeba go aktualizować. W przeciwnym razie można to zrobić. Dowiedz się, jak zaktualizować program na komputerze:

podłączonym do Internetu
nie podłączonym do Internetu

historia aktualizacjiwykaz zmian

Aktualizowanie programu na komputerze podłączonym do Internetu

1. Uruchamiamy program FARA.

2. Klikamy w łącze aktualizuj w głównym oknie programu

Fara - łącza

3. W oknie aktualizowania zaznaczamy opcję niech program sam się zaktualizuje

fara - okno aktualizacji

4. Klikamy w przycisk Dalej

Po wykonaniu tych kroków Fara sprawdzi, czy na serwerze WWW dostępne są nowe aktualizacje i rozpocznie ich pobieranie.

Czy wiesz że:

Program FARA posiada funkcję tzw. aktualizacji automatycznych. Funkcja ta, włączona na komputerze podłączonym do Internetu powoduje praktycznie bezobsługową aktualizację zarówno programu jak i bazy parafii. Program sam sprawdza bowiem, czy dostępne są uaktualnienia, pobiera je i instaluje bez angażowania użytkownika. Jest to identyczny mechanizm jak "aktualizacje automatyczne" w systemie Windows.

Funkcję aktualizacji automatycznych można włączyć klikając w łącze aktualizuj w górnej części głównego okna programu, a następnie klikając w ikonę włącz po lewej stronie wyświetlonego okienka (pełny napis wyświetlany w okienku brzmi "Aktualizacje automatyczne są wyłączone. Włącz >>")

Aktualizowanie programu na komputerze nie podłączonym do Internetu1. Pobieramy plik fara_5_aktualizacja_zbiorcza_72.exe i za pomocą pamięci pendrive lub płyty CD przenosimy go na komputer docelowy z programem FARA.

download pobierz plik fara_5_aktualizacja_zbiorcza_72.exe

2. Wyłączamy program FARA i inne programy.

3. Uruchamiamy program fara_5_aktualizacja_zbiorcza_72.exe i na żądanie instalatora wskazujemy folder, w którym jest już zainstalowany program FARA 5.0 (w wersji sieciowej wskazujemy folder stacji roboczej - nie serwera !!!). W wersji sieciowej uruchamiamy ten program na każdej stacji roboczej !

Fara - instalator aktualizacji

 

4. Klikamy w przycisk Dalej

Jak dowiedzieć się, w jakim folderze jest zainstalowany program ?

W tym celu trzeba kliknąć prawym przyciskiem myszki w ikonę programu na pulpicie Windows, a następnie w menu właściwości.
Nazwę dysku i foldera znajdziemy na zakładce Skrót w polu Rozpocznij w.

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.