5.0.36 - Fara

wtorek, 13 października 2009 17:30

Aktualizacja nr 5.0.36

rozszerzenieDodano automatyczne przepisywanie do nowo tworzonego wpisu w księdze chrztów zawodu rodziców pobranego z ich kart osobowych, jeśli dziecko ma kartę rodzinną na której można odszukać rodziców.

rozszerzeniePrzy wydrukach zapowiedzi do gabloty dodano możliwość podania zakresu dat, co przy dużej ilości zapowiedzi ułatwia drukowanie.

rozszerzenieW nadruku formularza konkordatowego (samodzielnym) dodano wstępne (domyślne) ustawianie nazwy miejscowości parafii w odpowiedniej formie.

rozszerzenieDodano automatyczne przepisywanie danych o dokumentach tożsamości z kart osobowych do nowo tworzonego wpisu w księdze ślubów przy tworzeniu wpisu w ks. ślubów bezpośrednio z księgi zapowiedzi.

rozszerzenieNowy szablon "Gablota (2)" z nieco innym układem danych - wydruk zapowiedzi do gabloty.


korektaW planie cmentarza, przy pojedynczym dodawaniu grobu w oknie informacji nie zawsze wyświetlał się rysunek z symbolem funkcji.

korektaW księdze pomocy charytatywnej nie zawsze wyświetlała się ikona powiązywania z kartą rodzinną - zamiast niej wyświetlała się szara koperta.

korektaUsunięto automatycznie generowaną informację o braku adnotacji o małżeństwie na świadectwach Chrztu.


kosmetykaZmodyfikowany szablon "Gablota" w księdze zapowiedzi.

kosmetykaUsunięto efekt "śmieci" pojawiających sie czasem na głównym oknie programu w trakcie pobierania aktualizacji.

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.