5.0.23 - Fara

sobota, 09 maja 2009 23:27

Aktualizacja nr 5.0.23

poprawkaWydruk "gablota - styl okienkowy" - umieszczanie nazwiska rodowego matki narzeczonego i narzeczonej.</span>{/source}

poprawkaWydruk "Zaświadczenie dla rodzica chrzestnego (1)" - nie był drukowany.

poprawkaDziennik korespondencji - automatyczne numerowanie tworzonych korespondencji.

korektaWydruk "zawiadomienie o zawarciu małżeństwa (A)" - dodanie dat zapowiedzi.

korektaKsięga zapowiedzi - parafia Chrztu - nie wyświetlała się ikona wyboru z listy i z bazy parafii.

korekta"Prośba o ogłoszenie zapowiedzi" - wstawianie numeru protokołu przedślubnego.

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.