5.0.22 - Fara

wtorek, 05 maja 2009 22:16

Aktualizacja nr 5.0.22

rozszerzenieDodano menu ZAKOŃCZ w pasku menu na pulpicie programu w górnej części okna.

poprawkaPrzenoszenie rodzin a księgi głównej do archiwalnej i z archiwalnej do głównej. Program przenosił kartę, ale nie usuwał jej z poprzedniej księgi.

poprawkaProgram nie drukował dokumentu "Wyciąg z księgi ofiarodawców".

korektaW wersji sieciowej program na stacjach roboczych "nie widział" własnych szablonów dokumentów.

korektaDrukowanie księgi finansowej ogólnej według wzoru ogólnego - przy drukowaniu przy nałożonym filtrze na miesiąc program nie drukował w nagłówku przeniesienia z poprzedniej strony.

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.