5.0.21 - Fara

niedziela, 26 kwietnia 2009 00:00

Aktualizacja nr 5.0.21

korektaRozmieszczenie przycisków OK i ZREZYGNUJ w formularzu edycji danych parafii w edytorze słowników.

korektaWyświetlanie bazy parafii przy dopisywaniu parafii do słownika.

korektaStatystyka sakramentów - wyliczanie liczby pogrzebów na podstawie księgi zmarłych (w poprzednich wersjach pogrzeby były wyliczane na podstawie księgi cmentarnej).

korektaOdmiana nazwy miejscowości Łobez i kilku innych.

korektaWawiadomienie o zawarciu małżeństwa - wzór A - korekty stylistyczne: zamiana skrótów ("ochrz. w par", etc.) na pełne sformułowania.

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.