5.0.19 - Fara

środa, 22 kwietnia 2009 18:04

Aktualizacja nr 5.0.19

rozszerzenieDrukowanie kopert do ofiarodawców bezpośrednio w widoku "wpłaty".

rozszerzenieWydruki do księgi odnowień.

rozszerzenieWydruki do księgi przygotowawczej do I Komunii św..

poprawkaGeneracja arkusza EXCEL na podstawie tzw. arkusza roku w księdze przygotowawczej do I Komunii św..

poprawkaObsługa klawisza F3 w formularza danych (zakładanie nowego wpisu - tak samo jak CTRL+N).

korektaPrzyspieszenie aktualizacji stacji roboczej w wersji sieciowej.

korektaKorekta błędów literowych w księdze intencji i w księdze odnowień.

korektaWyświetlanie danych w prywatnych książkach adresowych wprowadzonych w poprzednich wersjach programu.

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.