5.0.15 - Fara

poniedziałek, 06 kwietnia 2009 00:47

Aktualizacja nr 5.0.15

rozszerzenieAutomatyczne wpisywanie wyznania do karty osobowej przy wpisie do księgi chrztów.

poprawkaDrukowanie wskazanego pliku graficznego w nagłówkach dokumentów.

poprawkaRedagowanie ogłoszeń i korespondencji w wersji sieciowej.

korektaZwiększenie wysokości listy rozwijalnej z nazwami grup do wyboru.

korektaKreator karty osobowej - program nie zawsze wczytywał grafikę i wyświetał przyciski u dołu okna.

korektaSynchronizacja danych między otwartymi formularzami kart osobowych i rodzinnych.

korektaUstalanie świadka ślubu przy przepisywaniu z kartoteki.

korektaKorekta kilku błędów literowych.

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.