5.0.12 - Fara

czwartek, 02 kwietnia 2009 00:45

Aktualizacja nr 5.0.12

poprawkaSortowanie wg. nazwisk w dzienniku klasy.

poprawkaZamykanie programu po porządkowaniu bazy danych.

poprawkaTworzenie zestawień z dziennika klasy.

poprawkaWyświetlanie rodzajów przychodu/wydatku dla nowo tworzonego wpisu w księdze finansowej, gdy księga prowadzona jest sposobem innym niż <ogólny>.

poprawkaKsięga grobów - program nie usuwał grobów na żądanie ZNISZCZ użytkownika.

poprawkaW wersji sieciowej program nie uruchamiał funkcji "Dostosuj" w kartotece parafialnej.

korektaOdświeżanie podsumowania w księdze finansowej po każdej modyfikacji dowolnego wpisu.

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.