5.0.11 - Fara

wtorek, 31 marca 2009 08:10

Aktualizacja nr 5.0.11

rozszerzenieEksport wydruków do plików Office w formacie Office 2007.

rozszerzenieFormatowanie adresów w trybie francuskim.

rozszerzeniePrzełącznik F12 w wyświetlaniu formularzy danych na małych ekranach o wysokości mniejszej niż 800 pikseli.

rozszerzeniePrzyspieszenie synchronizacji stacji roboczej z serwerem w wersji sieciowej.

poprawkaFiltrowanie w księdze bierzmowanych - niektóre kryteria nie były filtrowane.

poprawkaDrukowanie ksiąg inwentarzowych - wydruki nie zawsze mieściły się na szerokości kartki.

poprawkaFormatowanie adresów w trybie polskim gdy podana jest zarówno nazwa ulicy, miejscowości oraz poczty.

poprawkaSortowanie osób wg. nazwisk w grupach parafialnych wg. polskiego alfabetu.

poprawkaKsięga grobów - program nie pozwalał usunąć wpłaty.

poprawkaKreator karty rodzinnej - kopiowanie adresu z karty osobowej nie było realizowane.

korektaZaznaczanie wierszy w tabelce myszką.

korektaDominicantes, communicantes - wyświetlanie po rozciągnięciu okna.

korektaDominicantes, communicantes - dodatkowe wyjaśnienia.

korektaDominicantes, communicantes - pomoc kontekstowa (tzw. help).

korektaKsięga grobów w wersji sieciowej - usunięcie angielskiego komunikatu podczas zapisywania danych z formularza.

korektaKreator karty osobowej - obsługa klawisza ENTER.

korektaKomentarze przy wyborze z księgi osobowej - korekty językowe.

 

Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.