Fara: aktualizacje - Fara

Aktualizowanie programu Fara 5.0
piątek, 17 kwietnia 2020 19:00

Ostatnia aktualizacja programu Fara nosi numer 5.0.75. Dla użytkowników programu Fara 5.0 aktualizacje są bezpłatne. Numer posiadanej aktualizacji wyświetla się w dolnej części głównego okna programu. Jeśli jest on mniejszy niż obecny można zaktualizować program.

Więcej…
 
Aktualizowanie katalogu parafii Fara 5.0
wtorek, 24 listopada 2020 11:18

Ostatnia aktualizacja katalogu adresowego polskich parafii w programie Fara miała miejsce w dniu 24 listopada 2020. Aktualizacje te są bezpłatne. Data posiadanej aktualizacji wyświetla się w dolnej części głównego okna programu. Jeśli jest ona starsza niż obecna można zaktualizować katalog.

Więcej…
 
Aktualizacja starszych wersji programu FARA do wersji 5.0
wtorek, 24 marca 2009 14:00

Aktualizacja programu do wersji 5.0 dla posiadaczy starszych wersji (2.x, 3.x, 4.0) lub rozszerzenie posiadanego zestawu o kolejne programy jest odpłatne, zaś cena aktualizacji zależy od posiadanego już zestawu i wersji programu. Aby otrzymać szczegółową ofertę i kalkulację ceny prosimy wypełnić i wysłać elektroniczny formularz.

Więcej…
 
Aktualizacja zbiorcza bazy parafii programu Fara 3.2 i Fara 4.0
wtorek, 24 listopada 2020 11:18

Ostatnia aktualizacja katalogu adresowego polskich parafii w programie Fara dla jego starszych wersji (3.2 i 4.0) miała miejsce w dniu 24 listopada 2020. Aktualizacje te są bezpłatne.

Więcej…
 
Archiwum aktualizacji starych wersji programu Fara 3.x
sobota, 16 grudnia 2006 16:00

Wydane w okresie od 11 marca 2004 do 16 grudnia 2006 bezpłatne aktualizacje dla posiadaczy programu FARA w wersjach 3.0, 3.1 i 3.2, którzy w dalszym ciągu korzystają ze starej generacji programu. Są to tylko aktualizacje do programu Fara 3.x !. Użytkownicy nowszych wersji - programów Fara 4.0 i Fara 5.0 nie pobierają tych aktualizacji. Aktualizacje te są bezpłatne.

Więcej…
 


Wszystkie materiały publikowane na tej stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część materiałów zawartych na tej stronie nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny) ani zamieszczana w Internecie i innych formach publikacji bez pisemnej zgody firmy SIGNUM-NET Włodzimierz Kessler. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie materiałów w całości lub w części bez zgody SIGNUM-NET stanowi naruszenie prawa i będąc zabronione pod groźbą kary może być  ścigane prawnie. Dołączone do oprogramowania FARA szablony graficzne, schematy graficzne okien, pliki komentarzy i inne materiały stanowią formę utworów literackich i ich kopiowanie i umieszczanie w innych programach komputerowych i utworach literackich jest równoznaczne z plagiatem. Rozwiązania organizacyjne i technologiczne oprogramowania FARA stanowią własność SIGNUM-NET.
Zastosowane w programie Fara schematy graficzne, topologia elementów i inne rozwiązania wymienione w sekcji "Prawa autorskie" nie mają związku z merytoryczną stroną zagadnienia i ich ewentualne kopiowanie i stosowanie w innych produktach jako świadoma działalność mająca na celu wprowadzenie w błąd klienta końcowego co do źródła pochodzenia kupowanego produktu stanowi naruszenie postanowień ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji i jako przestępstwo podlega sankcjom karnym określonym w w/w ustawie.